dinsdag 9 september 2014

SER advies toekomst bedrijfsgezondheidszorg: geen chocola van te maken

 

 Verdeeld SER advies: Geen chocola van te maken


Het Ontwerpadvies Toekomst arbeidsgerelateerde zorg van de SER  (1) (2) kan worden beschouwd als een brevet van onvermogen van de 'polder/sociale partners'. Er is meer dan een jaar aan gewerkt en het eindresultaat is niet meer dan een rammelend houtje-touwtjestuk zonder eenduidige  keuzes én zonder financiële verantwoording (wat kost dat en vooral ook: wie gaat dat betalen?).

De raad maakt haar pretentie een goed onderbouwde, uitgewerkte,  breed gedragen toekomstvisie te presenteren niet waar. Het blijft hangen in een tekentafelwerkelijkheid van een verdeelde polder. Het is onevenwichtig en niet rijp. Hier valt geen chocola van te maken.

Dat is een teleurstellende constatering, maar geeft wellicht wel de huidige stand van zaken in de polder juist weer: de sociale partners zijn niet in staat om – in gemeenschappelijkheid – een deuk in een pakje boter te slaan. Het is tekenend voor de teloorgang van de, nu sterk feodaal opererende, polder, én de snelle politisering – door actief toedoen van de bonden – van het werkveld van de bedrijfsarts.
Van een echt advies, wat de titel pretendeert/suggereert is geen sprake.

De raad constateert dat 'er geen breed gedragen voorkeur bestaat voor één specifiek scenario, noch binnen de raad, noch onder de geconsulteerde stakeholders en deskundigen'.  De raad knutselt (uit armoe?) daarom zelf maar een model in elkaar. Dat pakt niet goed uit. Het blijkt een afgezwakte variant van het driedelingsmodel dat SER-kroonlid Grapperhaus eerder in mei op de NVAB dagen presenteerde.(3 4 5) Maar ook deze sterft in schoonheid. Het staat bol van de niet onderbouwde vooronderstellingen en argumentatielijnen met een te hoog jumping to conclusions-gehalte. Pijnlijk onrealistisch vooral.
 

Het meest dodelijke onderdeel van het 'advies' is de financiële paragraaf. Die ontbreekt dus geheel. De echte killer is het zinnetje dat de ambtelijke werkgroep, gezien 'de beschikbare informatie en de mate van uitwerking van het advies ' 'tot de conclusie is gekomen dat op de belangrijkste onderdelen van het advies geen kwantitatieve duiding mogelijk is'. Absoluut dodelijke zin. Einde oefening dus. SER afgeserveerd.

Minister Asscher van Sociale Zaken, de aanvrager van het advies, kan tevreden zijn: dit verdeelde advies biedt alle beleidsruimte die hij nodig acht/heeft. Desgewenst kan hij het advies zo in het ronde archief schuiven.

De 'coup' – want zo kun je het best wel noemen – van de vakbonden  met als doel de bedrijfsgezondheidszorg weer publiek te maken én het werkveld weer onder invloed van de bonden te krijgen met de strijdkreet 'de bedrijfsarts is niet te vertrouwen', is tot nu toe (!) niet gelukt. Dat is het goede nieuws.

Maar: hoe moet dit nu verder? Genoeg stof tot overdenking, dat zeker. Maar een patstelling in de discussie én een geschonden imago van de SER zijn het gevolg. Toch zullen de bonden en de Grapperhaus/van Dijk-aanhangers niet opgeven. De NVAB (6 7) heeft al eerder kleur bekend en een duidelijke keuze gemaakt vóór het driedelingsmodel van Grapperhaus. Een verkeerde strategische keuze, want niet realistisch en vooral onwerkbaar. Dat vraagt om een helder tegengeluid. Om te beginnen vanuit de eigen beroepsgroep.
 
ook als blog op Medisch Contact verschenen
 
 
 

Grapperhaus-driedeling:
Reactie NVAB op ontwerpadvies:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten