zondag 1 november 2015

Beroepsziekten in beeld - Vanavond De Monitor - Ziek door mijn werk

Vanavond - zondag 1 november 2015 - een extra interessante uitzending van KRo- NCRV DE Monitor.
 
Speciale aandacht in deze derde uitzending gaat uit naar rol en positie van de bedrijfsarts. Niet altijd even positief dus
 
 
Kijken dus vanavond
In deze preview
 
1. korte samenvatting van uitzending - bericht NU.nl
 
2. Vier berichten van de site De Monitor
 
a. niet goed dat bedrijfsartsen .....
b. aanpak van beroepsziekten door bedrijfsarts moet beter ...
c. grove schande dat bedrijfsarts...
d. bedrijfsarts emancipeer jezelf...
 
En dan blijft de vraag over:
Wat nu ?
en
Waar brengt ons dit ?
 
 
de Newsdesk
 
 
 
 
 
 
1.De korte samenvatting is onderstaand de lezen - bron: NU.nl
 
'Bedrijfsartsen reageren niet adequaat op beroepsziekten' - nu nl 
Bedrijfsartsen herkennen beroepsziekten regelmatig niet of grijpen niet adequaat in. Daarmee verzaken de artsen de verantwoordelijkheid die ze hebben op dat gebied.
Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfskunde (NVAB) in reactie op de uitzending over het onderwerp van KRO-NCRV De Monitor zondagavond.
 
De NVAB wil dat de aanpak van beroepsziekten, aandoeningen die mensen krijgen als gevolg van hun werk, zoals een burn-out of RSI, verbetert.
Volgens het programma ontbreekt het de artsen vaak aan kennis en zouden zij bijscholing nodig hebben. "De bedrijfsarts heeft een verantwoordelijkheid en die vult die regelmatig niet goed in", zegt Herman Spanjaard, vicevoorzitter van de vereniging voor bedrijfsartsen.

Werkvloer

Ook blijkt dat veel artsen niet kunnen ingrijpen, omdat de middelen daartoe ontbreken. De bedrijfsarts kan vaak niet bekijken hoe de situatie op de werkvloer is. Ook hebben veel werknemers geen vrije toegang tot de bedrijfsarts.
Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou volgens de vereniging de wetgeving rondom de contracten moeten aanpakken.
"De essentie is dat er mensen ziek worden en zelfs doodgaan. En dat daar onvoldoende aandacht voor is. Dat is niet goed", aldus Spanjaard.

Meldplicht

In 2014 steeg het aantal artsen dat beroepsziekten meldt volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten met 50 procent. Mede omdat de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat werkgevers verantwoordelijk worden voor het melden van beroepsziekten.
In 2014 noteerde het centrum 242 nieuwe beroepsziekten per 100.000 werknemers. De meest gemelde beroepsziekten zijn lawaaislechthorendheid, overspannenheid, burn-out, en aandoeningen aan schouder en bovenarm.
 

 
Daarnaast zijn er al teksten en video's nu te bekijken
 
De onderstaande tweetal berichten zijn interessant - direct overgenomen van De Monitor
 
Bericht 1: Niet goed dat bedrijfsartsen ......
 
 
In het dossier Ziek door mijn werk doen we onderzoek naar beroepsziekten. We komen in contact met brandweermensen bij wie de bedrijfsarts niet of nauwelijks op de hoogte lijkt van het verhoogde risico op bepaalde vormen van kanker.
 
En volgens deskundige Wim Eshuis is dat niet alleen het geval bij de bedrijfsartsen van brandweer. ‘Het is een grove schande dat de bedrijfsarts dat niet wist. ‘Dat is heel ernstig, maar daar zijn ze niet uniek in,’ aldus de onderzoeker Arbeid en Recht (UvA).
 
Tijd om ook de Nederlandse Vereniging voor Arbeids-en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) om een reactie te vragen. Teun gaat langs bij Herman Spanjaard vice-voorzitter van de NVAB en vraagt hem om een reactie op de verhalen van de zes brandweermensen met blaaskanker. Hoe kan het dat hun bedrijfsarts de link tussen hun ziekte en het werk niet heeft gelegd?


Uitzending zondag 1 november
Het onderzoek naar beroepsziekten gaat door. Zondag 1 november (NPO2, 22:40 uur) gaat de uitzending over de positie van de bedrijfsarts.

 
 
Bericht 2: aanpak beroepsziekten door bedrijfsarts moet beter...
 
 
De aanpak van problemen rond medewerkers die ziek worden door hun werk moet beter. Ook de bedrijfsarts heeft daar een verantwoordelijkheid in en die vult dat regelmatig niet goed in. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) als reactie op ons onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts binnen ons dossier Ziek door het werk.

Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijfsartsen beroepsziekten regelmatig niet herkennen of niet adequaat ingrijpen. De NVAB erkent dat er zaken moeten verbeteren. ‘Op het gebied van kennis kan er zeker veel verbeteren,’ zegt Herman Spanjaard, vicevoorzitter van de vereniging voor bedrijfsartsen. ‘De beroepsvereniging trekt zich de signalen uit uw onderzoek aan. En ik denk dat de individuele bedrijfsarts zich dat ook aan moet trekken en goed moet denken over na- en bijscholing zodat hij die kennis wel eigen maakt.’
 
Contracten 
Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat bedrijfsartsen niet altijd in kunnen grijpen, omdat het hen aan de middelen ontbreekt. In veel contracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen is niet opgenomen dat de bedrijfsarts de situatie op de werkvloer kan komen bekijken. Ook hebben veel werknemers geen vrije toegang tot de bedrijfsarts.
De beroepsvereniging wil dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in actie komt, zodat bedrijfsartsen beter hun werk kunnen doen. ‘De minister zal een stap moeten zetten en de wetgeving veranderen. Zodat de inhoud van de contracten beter wordt,’ zegt Spanjaard.
 
Dood
De NVAB onderschrijft dat door de huidige situatie werknemers met een beroepsziekte de dupe zijn. ‘De essentie is dat er mensen ziek worden en op een gegeven moment zelfs dood gaan. En dat daar onvoldoende aandacht voor is. Dat is niet goed,’ aldus de vicevoorzitter. ‘Dat zou een alarmsignaal moeten geven, niet alleen bij ons maar ook bij de politiek. Dat moet je samen doen, wij kunnen dit niet alleen.’
De uitzending over de rol van de bedrijfsarts bij de aanpak van beroepsziekten is vanavond om 22.35 uur te zien op NPO2.
 
Bericht 3: Grove schande dat bedrijfsarts ....
 
 
Na onze laatste uitzending in het dossier Ziek door mijn werk melden zich zes brandweerlieden die net als Danny van Gelstwijk op relatief jonge leeftijd blaaskanker hebben gekregen. Ze vragen zich af of hun ziekte mogelijk ook door het werk is gekomen. In geen van de gevallen wordt er door de bedrijfsarts een mogelijk verband gelegd met het brandweerwerk. ‘Dat is een grove schande,’ vertelt onderzoeker beroepsziekten Wim Eshuis.
 
Eén van de mensen die reageert na onze uitzending over beroepsziekten bij de brandweer is Anthony Pratt. ‘Het verbaast mij dat de bedrijfsarts de link niet legde,’ zo vertelt de brandweerman. Pratt keek de aflevering wel drie keer terug, want ook hij heeft blaaskanker gehad. ‘Als je op internet zoekt op brandweer en kanker kom je pagina’s vol onderzoeken tegen. De bedrijfsarts had dat kunnen weten.’
 
 
De bedrijfsarts van Danny van Gelstwijk, de brandweerman die zijn verhaal deed in de uitzending, zag in eerste instantie het verband tussen zijn blaaskanker en het brandweerwerk ook niet. Tot ergernis van Van Gelstwijk: ‘Ik heb uiteindelijk de documenten en de rapporten die ik heb gevonden onder zijn neus gewreven. Toen is hij eigenlijk overstag gegaan om mij aan te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten om het te laten onderzoeken.’ De vasthoudendheid van de Amsterdamse brandweerman blijkt niet voor niets, want het onderzoek wijst uit dat hij inderdaad een beroepsziekte heeft.
 
 
Waar ligt dit aan? Waarom is het niet de bedrijfsarts maar de werknemer zelf die de mogelijke link hier moet leggen met het werk? We vragen het aan onderzoeker Wim Eshuis (UvA). Hij is kritisch op de rol van de bedrijfsarts. ‘De focus ligt vooral op re-integreren en niet op uitzoeken waardoor iemand ziek is geworden,’ aldus Eshuis.

Uitzending zondag 1 november
Het onderzoek naar beroepsziekten gaat door. Zondag 1 november (NPO2, 22:40 uur) gaat de uitzending over de positie van de bedrijfsarts.
 
 
Bericht vier: bedrijfsarts Emancipeer jezelf
 
In het dossier Ziek door mijn werk onderzoeken we de positie van de bedrijfsarts. Want wat is de rol van die bedrijfsarts als je een beroepsziekte krijgt? En hoe onafhankelijk kan hij te werk gaan?
 
We komen in contact met Wim Eshuis, deskundige op het gebied van beroepsziekten bij de UvA. Volgens hem ben je in Nederland vogelvrij verklaard als je een beroepsziekte krijgt. ‘Niemand in Nederland is in staat om betrouwbaar te constateren of je een beroepsziekte hebt,’ aldus Eshuis.
 
Wettelijk is ieder bedrijf verplicht om een contract te hebben met een bedrijfsarts of arbodienst. Maar wat er in dat contract opgenomen móet worden, is zeer minimaal. Zo heeft een werknemer in veel gevallen geen vrije toegang tot de bedrijfsarts. Daarnaast mag de bedrijfsarts niet zonder meer op de werkvloer komen om de arbeidsomstandigheden te inspecteren. Alleen met toestemming van diezelfde werkgever. Hierdoor kunnen beroepsziekten ontstaan zonder dat de bedrijfsarts daar zicht op heeft.
 
Wie betaalt, bepaalt
Eerder komen we al in contact met Anton Schuch. Hij is jarenlang bedrijfsarts, maar stopt omdat hij zijn werk niet meer onafhankelijk kan doen. Volgens Schuch ben je afhankelijk van de werkgever die je inhuurt. ‘Wie betaalt, bepaalt, de werkgever heeft uiteindelijk het laatste woord,’ aldus de voormalige bedrijfsarts.
Kunnen de bedrijfsartsen daar zelf iets aan doen? Volgens Wim Eshuis moeten zij ook beter voor zichzelf en hun rol opkomen. Hij pleit ervoor dat de bedrijfsarts zich emancipeert. Teun zocht hem op.

Onderzoek beroepsziekten
Werkt u als bedrijfsarts en heeft u het gevoel dat uw positie onder druk staat? Hoe gaat u hiermee om? Laat het ons weten via het tipformulier.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten