dinsdag 22 november 2011

Bedrijfsarts bij Ajax , een aantrekkelijk ideetje ?


Rubriek: berichten vanaf de werkvloer:
Stel je bent bedrijfsarts bij Ajax,... wat te doen ?


De achterkant van het bedrijf is vaak de habitat van de bedrijfsarts, de meeste problemen komen daar (ooit ?) langs; gekscherend heb ik wel eens gesteld dat de bedrijfsarts het 'doucheputje' van de organisatie is.

Maar: wat is de functie/positie van de bedrijfsarts bij bedrijf als Ajax op dit moment ? Aannemende dat dit beursgenoteerd bedrijf ( of is het gewoon een voetbalclub ?) daarin heeft voorzien. Uithuilpaal, opvangplek, vrijplaats of geheel onzichtbaar(wachtend tot het overtrekken van de storm).

Wat heb je eigenlijk als bedrijfsarts in je gereedschapskist om met dergelijke macchiavellistische problemen om te gaan ? Valt niet in de directe invloedssfeer, maar heeft wel een geweldig effect/impact op het functioneren van medewerkers en de organisatie. Maar: je wilt zelf natuurlijk ook niet totaal vermalen worden. Wie weet mag het zeggen.

En: wat speelt zich er eigenlijk werkelijk af ?
Tenminste zover de waarneming in de buitenste schil van informatie is in te zien ?
Dat laatste is nu bijna geheel live volgen:
bij de Nos:
kopieer en link naar: http://nos.nl/zoeken/?s=ajax

en natuurlijk bij de Telegraaf:
http://www.telegraaf.nl/telesport/voetbal/ajax/10941086/__DOSSIER_Alles_over_Ajax__.html?sn=voetbal
Leerboeken bestaan voor dergelijke situaties eigenlijk niet: over de ongeschreven regels van het spel

Toch schieten me een aantal te binnen:
op nummer 1:


Hoe wordt ik een rat ? over de kunst van het konkelen en samenzweren van Joep Schrijvers - al weer bijna 10 tien jaar geleden geschreven - hoofdstuk één opent met de passede titel: welkom in het riool.

Op nummer 2:

leerstukken uit het verleden van iemand die het als geen ander beschreef: Machiavelli: de heerserOp nummer drie:

De kunst van het oorlogvoeren - lessen van Sun Tzu ( 500 voor Christus)
de tien lessen van Sun Tzu in het kort:
1. leer te vechten
2. wijs de weg
3. doe het goed
4. ken de feiten
5. verwacht het ergste
6. pluk de dag
7. verbrand de bruggen
8. doe het beter
9. werk samen
10. laat ze in onzekerheid

En op nummer 4:
De 48 wetten van de macht -Robert Greene
even interessant als onthutsend

Afsluitend: neem de laatste perikelen van Ajax even in uw hoofd door en beoordeel welke van de onderstaande 48 wetten van de macht door wie werden toegepast !

Wet 1 Overschaduw uw meerdere nooit

Wet 2 Vertrouw niet te veel op uw vrienden, gebruik uw vijanden

Wet 3 Houd uw ware bedoelingen strikt geheim.

Wet 4 Zeg altijd minder dan nodig is

Wet 5 Van uw reputatie hangt veel af: verdedig uw reputatie.

Wet 6 Vestig ten koste van alles de aandacht op uzelf

Wet 7 Laat anderen het werk doen en strijk zelf de eer op

Wet 8 Laat de ander naar u toekomen -gebruik desnoods lokaas

Wet 9 Winnen doet u met daden, nooit met woorden

Wet 10 Blijf uit de buurt van al wie ongelukkig is of altijd pech heeft

Wet 11 Maak mensen van u afhankelijk - en houd dat zo

Wet 12 Ontwapen uw slachtoffer met selectieve eerlijkheid en edelmoedigheid

Wet 13 Speel als u mensen om hulp vraagt in op hun eigenbelang, niet op hun medeleven of hun dankbaarheid

Wet 14 Doe u voor als vriend, ga te werk als spion

Wet 15 Vermorzel uw vijand

Wet 16 Dwing meer respect af door er niet te zijn

Wet 17 Houd anderen in spanning: creëer een sfeer van onvoorspelbaarheid

Wet 18 Bouw geen vestingmuren om u heen: isolement is levensgevaarlijk

Wet 19 Weet met wie u te maken hebt: kwets niet de verkeerde persoon

Wet 20 Bind u aan niemand

Wet 21 Sukkels vangt u met sukkels: doe u dommer voor dan uw doelwit

Wet 22 Pas de overgave tactiek toe: zet onmacht om in macht

Wet 23 Bundel uw krachten

Wet 24 Speel de volmaakte hoveling

Wet 25 Herschep uzelf

Wet 26 Houd uw handen schoon

Wet 27 Mensen lopen graag gedwee achter het vaandel aan - maak daar gebruik van

Wet 28 Treed doortastend op

Wet 29 Overweeg en heroverweeg alles tot en met de laatste stap

Wet 30 Wek de indruk dat alles u moeiteloos afgaat

Wet 31 Houd uw mogelijkheden voor u - laat anderen spelen met de kaarten die u geeft

Wet 32 Bespeel de fantasie van de ander

Wet 33 Zoek voor de ander de duimschroef die hem past

Wet 34 Wees op uw eigen manier koninklijk; gedraag u vorstelijk om ook vorstelijk bejegend te worden

Wet 35 Bekwaam u in de kunst het juiste ogenblik te kiezen

Wet 36 Minacht wat u niet kunt krijgen; negeer het, dat is de beste wraak

Wet 37 Zet een fascinerend spektakel op touw

Wet 38 Denk wat u wilt, maar gedraag u als de anderen

Wet 39 Roer in het water als u vis wilt vangen

Wet 40 Versmaad de gratis lunch

Wet 41 Treed niet in de voetsporen van een illustere voorganger

Wet 42 Sla de herder, en de kudde valt uiteen

Wet 43 Bewerk hart en geest van de mensen

Wet 44 Maak uw tegenstander machteloos en razend met het spiegeleffect

Wet 45 Predik de noodzaak tot verandering, maar hervorm niet te veel ineens

Wet 46 Wek nooit de schijn volmaakt te zijn

Wet 47 Schiet uw doel niet voorbij; weet van ophouden

Wet 48 Word vormloos


Bron: De 48 wetten van de macht. Robert Greene & Joost Elffers

Meer weten?

zie een voor een uitgebreidere toelichting op elke wet het volgende overzicht :
bekijk link: http://www.alforto.nl/index.html?macht.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten