dinsdag 22 november 2011

Bedrijfsarts Quo Vadis ? een aantal ontwikkelingsrichtingen op een rijtje

Een viertal ontwikkelingsrichtingen in schema gezet: op naar een driestromenland

Waar gaat het heen met de bedrijfsarts ? Onderstaand worden een viertal ontwikkelingsrichtingen schematisch beschreven. Onderscheid wordt gemaakt tussen de

  • traditionele vorm van arbodienstverlening,
  • de alternatieve visie van de NVAB, zoals verwoord in het rapport bedrijfsarts en adviseur,
  • de ontwikkeling van de klinische arbeidsgeneeskunde én
  • de zich nu ontwikkelende vierde loot: De Nieuwe Bedrijfsarts

NVAB bedrijfsarts

Arbo arts stijl

NVAB ‘bedrijfsarts nieuwe stijl’

NVKA - Nederlandse Vereniging

voor Klinische Arbeidsgeneeskunde

De Nieuwe Bedrijfsarts

(DNB)

sinds

NVAB sinds 1953

Arbo arts sinds 1994

?

Sept 2007

Mei 2011

Typering

bedrijfsarts

Arbo arts

Wvp dokter

Medisch adviseur

bedrijfs/huisarts in eerste lijn zorginstelling

individu gericht

NVAB statement:

bedrijfsarts: dokter als alle dokters

Klinisch arbeidsgeneeskundig

consulent

Bedrijfsarts als

(In)company docter

organisatie adviseur

gouden driehoek: mens, werk, organisatie,

Object van zorg/ dienstverlening

Werknemers

(alle) aspirant –werkenden

doelgroep uitbreiding naar zzp-ers, mantelzorgers en studenten

Werknemers met complexere arbeidsgebonden aandoeningen

Organisatie, bedrijf werkgemeenschap

Werkveld:

Sociale zekerheid, zorg en HRM

Typering dienstverlening

Uitvoerende zakelijke

dienstverlening vanuit

verzekeringsconcept

Zorgverlening(concept)

zorgverlenend

zakelijke adviserende dienstverlening

business-to-business

Centraal staat

Aanbod arbodienst -

verzekeraar

De dokter en de beroepsgebonden aandoening

Beroeps/arbeidsgebonden aandoening

Vraag, probleem van klant – bedrijf

Uitgangspunt

Standaard pakketen aanbod,

afgesloten contract is leidend

Zorgaanbod is leidend en sturend

Tweede lijns voorziening na doorverwijzing door huisarts –bedrijfsarts –verzekeringsarts – medisch specialist

Vraag, behoefte van klant/bedrijf is

leidend en sturend

Bij problemen krijgt men een..

Antwoord (probleem analyse, functiemogelijkhedenlijst)

individueel advies en sociaal medische begeleiding

Individueel behandel en zorg plan, sociaal medische begeleiding

Oplossingsgericht advies of interventie

Denkkader

bedrijfsarts

Verzuimschadelast

beheersing

Wet Verbetering Poortwachter (Wvp)

arbowet

Ziekte en zorg concept

Medisch model, aangelengd met model belasting belastbaarheid, sociaal medische begeleiding

Ziekte en zorg concept

Medisch model, belasting - belastbaarheid, revalidatie, behandeling en begeleiding/advies

Gedrag en preventie

interventie gericht, sociaal geneeskundig,

organisatie advies

gericht op innovatie van arbeid en organisatie

De verschillen kunnen nog wat meer gearticuleerd worden weergeven:

NVAB

DNB

Aanmerkingen bij DNB model

aanbod gestuurd

vraag gestuurd

klant – organisatie staat centraal

antwoord gericht

oplossingsgericht

gericht op toegevoegde waarde

Smal

breed

systeem gericht

individu gericht

organisatie - systeem

gericht op drie niveau’s:

individu – want de medewerkers maken de organisatie

team – want alleen kun je het niet af (teamplay)

organisatie – goede processen zijn nodig

stilstaand, reactief

pro actief

Innovatief

Inspelend op noodzakelijke veranderingen in sociale zekerheid, zorg en organisatie en arbeid ontwikkeling

Human capital in 21-ste eeuw

(rapport Abn Amro)

Hr in future – Rabo bank

Arbodienst scenario (bs health)

organisatie en arbeid:

slimmer werken , organisatie innovatie ( innovatieplatform)

activerende sociale zekerheid

(szw)

zorg: van zz naar gg

(rapport rvz)

Gericht op alle bedrijfsartsen

(n=2000)

gericht op bovenste kwadrant bedrijfsartsen (n=400)

Gericht op vernieuwing en innovatie

standaard

Excellente

Dienstverlening

Onderscheidend vermogen

Medisch:

ziekte en zorg (zz)

sociaal geneeskundig:

gedrag en preventie (gg)

zie rapport RVZ - zorg voor je gezondheid

achteruitkijkend

vooruitkijkend

toekomst gericht – wat heeft deze organisatie nodig om zich verder (gezond) te ontwikkelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten