donderdag 18 juli 2013

Arbodienst aansprakelijk gesteld voor nalatigheid bij reintegratie

17 juli 2013

Opvallend bericht van site HR praktijk.
Een arbodienst wordt aansprakelijk gesteld voor nalatigheid bij re-integratie. Dat kan grote gevolgen en implicaties hebben. Daarom integraal het betreffende bericht.
 
Ga voor de integrale uitspraak naar bijgaande link:
Rechtbank Midden-Nederland, sector kanton, 24 april 2013, LJN: CA0043
 

bericht Hr Praktijk: 17 juli 13

Een onderneming wisselt na 3 jaar van arbodienst. Het UWV heeft ten aanzien van een zieke werknemer van de onderneming beslist dat door de onderneming niet aan de re-integratieverplichting is voldaan. Het UWV legt de onderneming vervolgens een loonsanctie op. De onderneming houdt de nieuwe arbodienst hiervoor aansprakelijk.

Klopt dit?
Wat waren de feiten?

De onderneming is per 1 januari 2010 gewisseld van arbodienst en de betreffende werknemer was al sinds januari 2009 arbeidsongeschikt. Bij de beoordeling na 2 jaar ziekte heeft het UWV een loonsanctie opgelegd omdat te laat het zogeheten 2de spoor is ingezet.

Tweede spoor

Van een arbodienst mag worden verwacht dat de werkgever het volgen van het 2de spoor wordt geadviseerd, zodra duidelijk is dat re-integratie 1ste spoor in eigen of passende arbeid bij de werkgever niet meer tot de mogelijkheden behoort.

De bedrijfsarts van de nieuwe arbodienst had ook zonder over het dossier van de vorige bedrijfsarts te beschikken een actievere rol moeten spelen om een goede evaluatie te maken van het eerste ziektejaar en voorbereidingen moeten treffen voor re-integratie 2de spoor.

De arbodienst mag zich niet achter haar algemene voorwaarden verschuilen waarin is bepaald dat de werkgever verplicht is om alle informatie te verschaffen die zij nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten. Die verplichting van de werkgever doet aan de eigen verantwoordelijkheid van de arbodienst voor een deugdelijke eerstejaarsevaluatie niet af. De rechter houdt de arbodienst aansprakelijk.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten