maandag 8 juli 2013

Verzuim in sector zorg en welzijn blijft structureel hoog : 5.2% - werk aan de winkel !

Slechte rapport cijfers in de zorgsector; zo meldt de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie vandaag 8 juli 2013 in het rapport sector rapportage Zorg en Welzijn 2010 - 2012

De sector Zorg en Welzijn telt zo'n 16.000 instellingen en 1,35 miljoen werknemers.
De sector is in een achttal segmenten onder te verdelen, te weten:
1. ziekenhuizen
2. verpleging, verzorging , thuiszorg en kraamzorg
3. gehandicaptenzorg
4. ggz
5. welzijn en maatschappelijke dienstverlening (wmd)-
6. jeugdzorg
7. ambulancediensten
8. kinderopvang
De cijfers zijn tegenvallend voor de sector:
  • Het gemiddelde verzuim is hoger als het landelijk gemiddelde: 5.2 % in de zorgsector tegen 4.3 % ( landelijke gemiddeld) - gerekend over de periode 2005-2011.
  • het arbeidsgerelateerde verzuim in de sector is 20% hoger dan gemiddeld in Nederland (1.2% in de zorg en 1.0% landelijk)
  • een kwart van de Wia instroom is afkomstig uit de zorgsector
  • het arbeidsgerelateerde verzuim kent drie belangrijke oorzaken, namelijk psychosociale belasting, fysieke belasting en biologische agentia.
Ook het arbozorgsysteem is doorgelicht en met name de het segment Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening scoort opvallend slecht/ondermaats op bijna alle indicatoren.

Er valt nog veel te verbeteren blijkt uit de cijfers met name tav psychosociale arbeidsbelasting en werkdruk.

Meer gedetailleerde cijfers zijn terug te vinden in de sectorrapportage en de inspectie rapporten per segment.

Wanneer starten de aanbieders(de arbodiensten) met een gerichte sectorale aanpak met eigen expertise centra ? De klant kan wel wat hulp gebruiken !
 

Kortom: er is werk aan de winkel !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten