zondag 28 juli 2013

VUmc - Harde noten gekraakt door de IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg

Weblog De Nieuwe Bedrijfsarts : 'De zorg' is één van de grootste werkgevers van Nederland. Maar voor de bedrijfsarts is 'de zorg' vaak een handenbinder. Al jaren ligt het verzuim en de Wia instroom hoger dan het landelijke gemiddelde. Vaak spelen samenwerkingsproblemen en organisatieperikelen een grote rol daarbij.

Ziekenhuis
Met name ziekenhuizen zijn complexe organisaties, waar talrijke organisatie adviseurs hun tanden al op hebben kapot gebeten.

Leon Lodewick bijvoorbeeld. Ervaren oude rot in de ziekenhuiswereld. Hij schreef er een interessant boek over  - Ziekenhuizen veranderen - (2008), waarin hij uitgebreid op deze complexe problematiek ingaat (aanrader).

Of neem Marcel Wanrooij. Wanrooij is gespecialiseerd in de professionals /medische specialisten. Lees het aardige artikel : Tijdig de bakens verzetten - over professionalsering van de medische maatschap)

Ook Jan Moen is een bekende in zorgwereld en schreef het inzicht gevende  'Kleur Bekennen- kleedkamergesprekken over leiderschap( ook al zo'n aanrader) . Neem meteen dan ook Leiden of lijden - het handelingsrepertoire van de manager ( in de zorg) mee. Over hoe je als manager/directeur  kunt' levelen of snorkelen'.

Lange reeks in Medisch Contact
De laatste tijd komen opspelende problemen steeds vaker in het nieuws. Men denke aan het Ruwaard van Putte, het Maasstad of het Slotervaart ziekenhuis. Maar met gemak kan het rijtje aanzienlijk langer gemaakt worden. Bijna maandelijks bericht het Medisch Contact over al weer een 'uit de hand gelopen situatie'. Tot groot ongenoegen van zowel directies/bestuurders als medisch specialisten.

Een kort overzichtje is te vinden in de archieven van Zorgvisie


En nu: VUmc - een tussenstand

Dit weekend 'verblijdde' het IGZ ons met een hard rapport over het VUmc.  De bedrijfsartsen van het Vumc ( het is een interne arbodienst) zullen hun handen meer dan vol aan hebben gehad.


De nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur Wouter Bos kan aan de bak en wordt meteen geconfronteerd met de hamvraag of het plan om samen te gaan/fuseren met het AMC wel zo'n verstandige zet/idee is.

Ach: de vraag oproepen is hem beantwoorden. Bos kan te rade gaan bij Hans Schenk - hoogleraar economie van de Universiteit van Utrecht, die uitgebreid onderzoek deed naar de succes (weinig) en faalfactoren (heel veel) bij dergelijke mega fusies. Lees ook bijvoorbeeld: vijf visies over fusies

Voor de goede orde: onderstaand het bericht over het VUmc zoals gepubliceerd door Zorgvisie


IGZ over macht en conflicten in VUmc
     
              
Voor de vorige raad van bestuur en een aantal medisch specialisten van het VUmc waren macht, eigenbelang en conflicten belangrijker dan de veiligheid van patiënten. Dat staat in het IGZ-rapport over het verscherpte toezicht op VUmc.
IGZ over macht en conflicten in VUmc
Foto: IGZ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil met de publicatie van het rapport 'Met de patiënt voor ogen' bereiken dat andere zorginstellingen soortgelijke situaties als bij het VUmc leren herkennen, voorkomen en/of herstellen.

Afstand bestuur tot werkvloer

In het VUmc konden conflicten tussen medisch specialisten voortwoekeren, omdat de raad van bestuur niet ingreep. De afstand tot de werkvloer was te groot, waardoor het bestuur vaak niet op de hoogte was van wat er werkelijk speelde op afdelingen. Als het bestuur wel wist van problemen, werd er niet ingegrepen. Er was een gebrek aan leiderschap van hoog tot laag. Het bestuur tolereerde onder meer onduidelijkheid rond het hoofdbehandelaarschap en het niet houden van multidisciplinair overleg.

Patiëntveiligheid

Het oplossen van de problemen van VUmc gaat volgens de IGZ veel verder dan het aanpakken van het conflict tussen medisch specialisten. 'Patiëntveiligheid moet veel meer centraal staan in plaats van de eigen organisatie en de nadruk op eigen kunnen. Van verdedigen van het eigen handelen bij klachten naar een professioneel systeem dat verbeteringen mogelijk maakt door belang te hechten aan feedback en reflectie.'

Cultuuromslag VUmc

Volgens de IGZ is er een cultuuromslag nodig in het VUmc. De inspectie heeft tijdens het verscherpte toezicht - van augustus 2012 tot maart 2013 - geconstateerd dat medisch specialisten zich niet met elkaars werk bemoeien en elkaar onvoldoende  aanspreken. 'Medewerkers gaan vriendelijk met elkaar om en tonen conflictmijdend gedrag. Dat biedt "stevige ego's" de ruimte om te gedijen, met als gevolg animositeit en conflicten.'

Cultuur van veilig melden

In de ogen van de IGZ is het VUmc op de goede weg, maar het ziekenhuis is er nog lang niet. De inspectie blijft de uitvoering van de verbetermaatregelen nauwlettend volgen. Speciale aandacht gaat onder meer uit naar het melden en behandelen van calamiteiten. Het was de IGZ niet duidelijk met welke maatregelen VUmc de cultuur wil aanpassen zodat medewerkers zich vrij voelen om incidenten, calamiteiten en ongerustheid te melden. De inspectie benadrukt dat een cultuur van veilig melden cruciaal is voor veilige patiëntenzorg.
 
download: rapport: IGZ_VUmc

artikel: Zorgvisie - zo 28 juli 2013
zie     : rapport IGZ - over Vumc

Geen opmerkingen:

Een reactie posten