maandag 26 mei 2014

SER: Een vergezicht over de arbeidsgerelateerde zorg - een tip van de sluier - Maar: is het vergezicht of toch een fata morgana ?

Vergezicht of fata morgana ?

                               

Een vergezicht over de arbeidsgerelateerde zorg. Dat was de titel van de presentatie van Grapperhaus. Mijns inziens is het een fata morgana, een illusie. Erg jammer, want ik had meer verwacht van deze toch zeer geleerde en maatschappelijk goed ingebedde heren van de SER.


                                             
                                                Natuurlijk is iedereen voor een hogere kwaliteit, meer maatwerk (bv middels branche aanpak),een betere samenwerking, meer preventie en een goede oplossing voor de huidige knelpunten.

Grapperhaus cs stellen een vergaande stelselwijziging voor. Bv om - net als vroeger de arbodiensten in het publieke domein te positioneren met paritair bestuur. Hoe kort is hier het historisch besef ! No lessons learned uit de Commissie Buurmeijer ?
                                        
 

De gepresenteerde argumenten blijken onvoldoend steekhoudend en de oplossing (driedeling) niet werkbaar. Het ontbreken van de aansluiting met de dagelijkse praktijk van de bedenkers moet hier debet aan zijn en breekt ze op. The devil is in the detail luidt een oud gezegde. Het blijkt hier meer om'grote lijnen plan zonder aandacht voor de uitwerking in de praktijk 'te gaan. Een tekentafel werkelijkheid dus.

En dan de hamvraag: wie moet dat gaan betalen ? De financiële paragraaf blijkt volledig te ontbreken. Hoezo inzicht in betaalbaarheid op macro en meso niveau en doelmatigheid op micro niveau ?

De NVAB blijkt erg gecharmeerd van dit idee te zijn, net als 62 procent van de bedrijfartsen op de NVAB dagen. Dat geeft te denken.

Ik wist niet dat luchtfietserij op zo'n grote schaal werd bedreven. Er is nog veel werk aan de winkel dus om iedereen weer met beide benen op de grond te krijgen.
Niet iedereen is positief: men leze daarvoor de reactie van de Oval. Deze was minder amused- niet raar als anderen je toko zomaar willen opheffen.


Back to reality dan maar ?
                                      
 


Nog even terugkomend op het SER plan - voors en tegens op een rij

Op de NVAB dagen waar het SER plan werd gepresenteerd is een meningspeiling onder de aanwezige bedrijfsartsen verricht. In een workshop van de Argumentenfabriek werden de voors en tegens van het huidige systeem geinventariseerd. Interesssant dus:

Wat zijn argumenten VOOR bedrijfsgezondheidszorg in de huidige vorm?

• Het ziekteverzuim in Nederland is laag

• Het huidige systeem is relatief goedkoop en betrekt werkgevers optimaal

• Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor verzuim en inzetbaarheid

• De meerderheid van de werkende bevolking heeft contact met de bedrijfsarts

• In theorie werkt de bedrijfsarts aan verzuim in combinatie met preventie

• De bedrijfsarts is verzekerd van inkomen en heeft keuzevrijheid                                                   Wat zijn argumenten TEGEN bedrijfsgezondheidszorg in de huidige vorm?

• De bedrijfsarts heeft de schijn tegen niet onafhankelijk te zijn

• Bedrijfsgezondheidszorg is niet voor iedereen toegankelijk

• In de praktijk werkt de bedrijfsarts veel aan verzuim en weinig aan preventie

• De bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg zijn niet optimaal op elkaar aangesloten

• De bedrijfsarts sterft uit

• Het huidige systeem laat concurrenten van de bedrijfsarts toe

Ok
En dan nu de kernvraag:  zijn de tegens zo meer zwaarwegend als de voors dat een stelselwijziging zoals de Ser voorstelt voor de hand ligt ?

Your votes please ! Doordenkertje

 

Draagvlak ?

Wat is het draagvlak voor dit nieuwe plan ? Is de bedrijfsarts in loondienst nog een medewerker of is hij/zij een tegenwerker geworden ?

In een eerste meningspeiling blijkt 62 procent - dus bijna tweederde ! van de bedrijfsartsen voorstander van het nieuwe plan te zijn.

Dat geeft veel stof tot nadenken. Want het SER plan behelst een grote stelselwijziging, het afschaffen van de marktwerking en de keuze vrijheid van bedrijven om hun eigen verzuim- preventie beleid in te richten, arbodiensten worden genationaliseerd en (semi) publiek gemaakt.

Voor de goede orde: er zijn op dit moment zo'n 1800 bedrijfsartsen , waarvan een derde zelfstandig werkzaam is. 1200 bedrijfsartsen zijn in dienst bij een arbodienst en de meerderheid daarvan bij één van de Grote Vier - Maetis Ardyn, Arbo Unie, Arboned en Achmea Vitale.

Als ik in de directie van zo'n dienst zou zitten zou ik me dood schrikken én me achter mijn oren krabben. Want wat betekent dit ?!?

Want: als bijna twee derde van je kern professionals vinden dat je eigenlijk opgeheven kunt worden, roept dat diepgaande vragen op over de loyaliteit, vertrouwen, zakelijk inzicht en verantwoordelijkheidszin van je eigen kernprofessionals/medewerkers.

Kun je dan nog van MEDEwerkers spreken of zijn ze TEGENwerkers geworden ?

Weekend overdenking: zijn de bedrijfsartsen/NVAB zelf een deel van de oplossing of een deel van het probleem geworden ?

Maar: hoe moet het nu as maandagochtend verder gaan ? Gewoon doen alsof er niets gebeurd is en gewoon maar weer aan het werk gaan ?

Lijkt mij onmogelijk. Niemand kan meer verstoppertje blijven spelen.

 

 

Voor de goede orde en ter informatie  de volgende links:

1. presentatie Grapperhaus
http://www.nvab-bgdagen.nl/-uploads/files/insite/10-15-ferdinand-bg-dagendef.pdf

2. bericht Medisch Contact - vr 23 mei plus daaronder een aantal overdenkingen van mijn zijde
http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/144658/driedeling-in-bedrijfsgeneeskundige-zorg.htm

3. reactie Oval - branche organisatie arbodiensten
http://www.oval.nl/nieuwscentrum/nieuws/2094-reactie-oval-behoud-keuzevrijheid-werkgevers-en-werknemers

4. eerste reactie VNO NCW
http://www.oval.nl/nieuwscentrum/nieuws/2093-reactie-vno-ncw-presentatie-toekomst-arbeidsgerelateerde-zorg-tijdens-bg-dagen-nvab

5. eerste nvab reactie
http://nvab.artsennet.nl/Nieuws/Toekomst-arbeidsgerelateerde-zorg-SERcommissie-bespreekt-scenario.htm


                              

Op dit moment is het Platform Terug naar de Bedoeling zich aan het beraden op verdere stappen. Als eerste zullen we het idee van de Ser verder bestuderen op de implicaties voor de dagelijkse praktijk; het lijkt erop dat de SER ( of deel ervan ?) aanstuurt op het weer (semi) publiek maken van de arbodienstverlening. Dat zou een stap terug in de tijd zijn. Voor de parlementaire Enquete Sociale Zekerheid -1992 wel te verstaan.

Ter ondersteuning van het laatste  bijgaand - zeer illustratief  - de visie van Buurmeijer op de plussen en minnen van het sociaal akkoord

deel 1:
https://www.youtube.com/watch?v=PBUNJeKnf_I

deel 2:
https://www.youtube.com/watch?v=oCf_EvnsQRY

 

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten