zaterdag 17 mei 2014

Nvvg voorzitter tegen Wajong herkeuringsoperatie van Klijnsma

Ferm standpunt van voorzitter NVVG - Jim Faas

 

Al eerder keerde NVVG voorzitter Jim Faas zich tegen de aankomende wajong herkeuringsoperatie van Klijnsma met de woorden: wij houden op om met terugwerkende kracht koffiedik te gaan zitten kijken. Vandaag licht hij zijn visie in een interview in Trouw - za 17 mei 14- aldus nader toe:  

'Herkeuring Wajongers is zinloos'

INGRID WEEL, REDACTIE ECONOMIE − 17/05/14, 00:00
Verzekeringsartsen waarschuwen voor chaos: ongelukkige timing zal veel beroepsprocedures opleveren
Alle 240.000 jonggehandicapten herkeuren is verspilling van tijd en geld. Dat zegt Jim Faas, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG). "Het wordt een enorme bureaucratische operatie die juridisch niet houdbaar is." De artsen vragen zich serieus af of de Wajonguitkering voor jonggehandicapten niet beter kan worden afgeschaft.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van sociale zaken wil dat verzekeringsartsen alle Wajongers nog een keer keuren. Een bezuinigingsoperatie: ze hoopt dat bij 140.000 mensen de Wajonguitkering kan worden gekort van 75 naar 70 procent van het minimumloon. Faas ziet deze maatregel - die onderdeel is van de Participatiewet - niet zitten. "Het zal veel bezwaren en beroepsprocedures opleveren."

Een groot mankement aan de maatregel, vindt de NVVG, is dat de herkeuring veel eerder plaatsvindt dan het moment waarop de verlaging van de uitkering ingaat. Pas vanaf 2018 moeten Wajongers die deels arbeidsongeschikt zijn 5 procent inleveren, terwijl de keuringen al in 2015 beginnen.

"Een beetje advocaat maakt hier gehakt van en de hoogste gerechtsinstantie, de Centrale Raad van Beroep, ook. Een besluit dat in 2018 ingaat, moet gebaseerd zijn op een actueel oordeel, van maximaal zes maanden oud."

De verzekeringsartsen vrezen dat ze iedereen die ze in 2015 en 2016 zorgvuldig hebben bekeken een paar jaar later weer voor hun neus krijgen.

Faas: "De cliënt of zijn advocaat hoeft maar te roepen 'mijn medische toestand is intussen verslechterd' en er kan weer een dokter aan de bak. Dat is toch verspilling van tijd en geld?"

Er zijn in Nederland bijna duizend verzekeringsartsen. Twee derde van hen is aangesloten bij de NVVG. Veel van hen werken bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). "Onze artsen hebben het hartstikke druk met mensen die tijdens hun werkzame leven fysieke of geestelijke problemen krijgen. Dat is werk waar we eer in scheppen. Maar het herkeuren van mensen die nooit gewerkt hebben, is vrij zinloos. Dat doen we alleen omdat het ons opgedrongen wordt. Daar komen we nu tegen in verweer."

Faas meent dat de artsen zich in het verleden te veel op de achtergrond hebben gehouden. "Dat heeft misschien te maken met het feit dat de meesten van ons binnen de muren van het UWV zitten en er van hen wordt verwacht dat ze overheidsbeleid gewoon uitvoeren. Niemand wordt graag als klokkeluider gezien. Maar de Participatiewet is wel heel ondoordacht. Dat kan ik niet geruisloos laten passeren."

Faas heeft eerder al met lede ogen aangezien dat steeds meer mensen een beroep mochten doen op de Wajong.

"Oorspronkelijk is deze uitkering bedoeld voor mensen die in hun jeugd al met een ernstige beperking te kampen hebben. Nu is hij onder maatschappelijke druk volgelopen met jongeren met adhd of een autistische stoornis."

Het UWV ontkent altijd dat adhd'ers in aanmerking komen voor een Wajonguitkering. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen zegt dat er echt wel meer aan de hand is met zo'n jongere.

De verzekeringartsen weten beter, zegt Faas. "Er is een enorm hoge maatschappelijke druk om een uitkering toe te kennen."

Gevolg is dat bijna een kwart miljoen mensen nu een Wajonguitkering ontvangen. Faas: "Maar wat is het verschil tussen een twintiger met een slechte vooropleiding zonder medische stempel en een jongen met een gedragsprobleem en het label adhd? Voor allebei is de werkloosheid het probleem. Maar de eerste komt in de bijstand, de ander in de Wajong."

Onrechtvaardig, vindt Faas. De laagopgeleide of schooluitvaller komt immers ook niet aan het werk. Hij moet zien rond te komen van de bijstand. De Wajonger krijgt maandelijks een hoger bedrag en het is een uitkering die geen rekening met je gezinssituatie houdt.

Faas: "Maar de Wajong is uiteindelijk een fuik: een uitkering waar je nooit meer uitkomt. Je kunt de regeling beter afschaffen. Je moet de mensen met problemen helpen, niet in een uitkering stoppen."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten