donderdag 22 mei 2014

SER idee toekomst bedrijfsgezondheidszorg gaat nieuwe fase in. Alles wordt anders. Om te beginnen worden de arbodiensten opgeheven -deel 1

Vandaag 22 mei 2014 is een nieuw bladzijde geschreven in de al langer lopende discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg.

Correctie: sinds de juli 2013 brief van Minister Asscher wordt er niet meer over bedrijfsgezondheidszorg en/of over arbodienstverlening gesproken maar over arbeidsgerelateerde zorg.

TAZ in het jargon: Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg. Ach: het is maar één woord, maar het blijkt een wereld van verschil uit te maken.

Vandaag 22 mei hield de voorzitter van de Ser commissie prof dr mr F. Grapperhaus een voordracht op de BGD dagen onder de titel: Een vergezicht van de arbeidsgerelateerde zorg.

Naar verluid - volgens de laatste bekende signalen uit de wandelgangen -  komt het definitieve advies half juni uit en volgt daarna een periode van consulatie met de achterbannen.

Grapperhaus sorteert duidelijk voor op het komende advies en blijkt zeer geporteerd van eerder uitgelekte SERplan ( fnv plan fit naar de finish) wat eerder werd afgedaan als  'louter een discussie stuk'' en haakt aan bij recent gepresenteerde variant daarop van Frank van Dijk en Gert van der Laan, zoals gepresenteerd op 15 april op NVAB Algemene Leden Vergadering (ALV)

Voor deze presentatie klikke men nar de bijgaande link:
presentatie Frank van Dijk - ALV - NVAB - 15 april 2014

Grapperhaus beschrijft een drietal nieuwe structuren:
  1. Interne arbodiensten: multidisciplinaire arbeidsgeneeskundige diensten voor bedrijven van meer dan 1000 werknemers.
  2. Gemeenschappelijke (branchegerichte en/of regionale) multidisciplinaire diensten voor bedrijven/organisaties van 100 tot 1000 werknemers.
  3. Eerstelijns arbeidsgeneeskunde door huisartsen/kaderartsen arbeidsgeneeskunde of arbeidsgeneeskundig verpleegkundigen/ consulenten. Dit type zorg richt zich op ZZP-ers, arbeidsongeschikten, schoolverlaters, vangnetters en werkenden die niet de eerste twee vormen terecht kunnen.
De indeling is naar schaal grootte ( groot, middel groot en mkb); de uitvoering lijkt hybride - deels privaat en deels publiekelijk ; de positionering van de bedrijfsarts/arbeidsgeneeskundige lijkt ook hybride: deels in  zakelijk dienstverlening, deels in not for profit structuur en deels in zorg.

Grote afwezige is de financiële paragraaf. Erg illustratief.
De laatste zin van de zestien sheets luidt dan ook: financiering ?

De NVAB reageerde - per omgekeerde post - opvallend positief - in haar eerste reactie - met de woorden:

De NVAB kan zich goed vinden in het te bespreken scenario en zal actief input leveren voor de verdere uitwerking.

Bij lezing is dit een intrigerende zin.

Want wie is er nu zo positief bij de NVAB over dit plan. Dus een quiz vraag:
a. de schrijver van het persbericht,
b. het nvab bestuur
c de leden van de nvab

your votes please

Overdenk het plan eens goed
sheets volgen binnenkort

Eerste implicatie van dit plan
de arbodienst in huidige constructie wordt ten grave gedragen


 presentatie Grapperhaus
http://www.nvab-bgdagen.nl/-uploads/files/insite/10-15-ferdinand-bg-dagendef.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten