woensdag 18 januari 2012

Achmea Vitale overgenomen door ZvdZ Netwerk - een duiding door Reijer Pille van de Falke Verbaan Groep aan de hand van een tiental vragen

Achmea Vitale wordt overgenomen door het Zorg voor de Zaak Netwerk. Dit werd afgelopen maandag 16 jan 2012 bekend gemaakt. De nieuwe combinatie wordt meteen marktleider in het arbosegment met een marktaandeel van 33%. Een opvallende start van 2012.

Maar hoe is deze overname eigenlijk te duiden ? Wat voor vragen zijn er te stellen ? Weblog DNB vroeg het Reijer Pille, directeur/eigenaar van de Falke Verbaan Groep, expert op het gebied van arbodienstverlening en legde hem een tiental vragen voor:

1. Was de overname te voorzien?

Deze overname was natuurlijk te voorzien. In goed ingelichte kringen was al langer bekend dat alle landelijke arbodiensten met elkaar in gesprek zijn geweest ivm schaalvergroting omdat afnemende omzetten en hoge kosten een schaalvergroting noodzakelijk maken.

Daarnaast zijn arbodiensten naarstig op zoek naar nieuwe inkomsten. Het Zorg voor de Zaak netwerk, cq Tinguely is daar het verste mee van alle arbodiensten en kan uitbreiding in de kernactiviteit arbodienstverlening heel goed gebruiken om met nieuwe bedrijven in het netwerk grotere omzet te generen.

2. Waarom wil Achmea van Vitale af?

Achmea Vitale draait al jarenlang met verlies, mede doordat het deel uitmaakt van een verzekeringsconcern waar de doorberekende concernkosten hoger liggen dan bij een gemiddelde arbodienst en bovendien infrastructuur en compliance aan zeer zware eisen moeten voldoen vanuit het moederconcern. Dat brengt hogere kosten met zich mee dan voor een arbodienst zelf noodzakelijk is.

3. Wat is de strategische implicatie van deze overname ? Trekken de verzekeraars zich terug uit het arboveld ?

Verzekeraars trekken zich helemaal niet terug uit het arboveld. Wel wordt hun rol steeds meer die van zorginkoper en facilitator. Zo is ook ASR nog altijd aandeelhouder van 365 en hebben Aegon, de Goudse en ook NN belangen in de arbomarkt. Ook hebben zorgverzekeraars als CZ, de Friesland en VGZ kleinere arbodienstverleners in bezit. Wat deze categorie kleinere arbodiensten betreft verwacht ik dat zorgverzekeraars tot het inzicht zullen komen dat ze om strategische redenen beter zaken kunnen doen met verschillende partijen dan eigenaar te zijn van een relatief kleine marktpartij.

4. Wat is de verwachting ten aanzien goedkeuring NMA en marktpositie nu?

Ik verwacht geen problemen met de NMA omdat het marktaandeel van de grote arbodiensten sowieso krimpende is en ze volgens mijn informatie in geen enkele branche dominant actief zullen zijn met deze fusie. Bovendien is de arbodienstverlening geen afgebakende markt meer en zijn er veel nieuwe toetreders tot deze markt. Daardoor zal deze fusie een toenemende marktwerking in deze sector naar verwachting niet onder druk zetten.

5. Recent publiceerde het onderzoeks en advies bureau IG&H het rapport Bedrijfsgezondheidszorg, de toekomst is nu. Men spreekt daarvan een krimpende low interest markt vol met spelers die ‘alles voor iedereen’ doen. Marktherstel lijkt vooralsnog niet in zicht. Men is sceptisch. Hoe kijk jij daar tegen aan ?

In tegenstelling tot wat sommige organisaties die de arbomarkt hebben geanalyseerd denken is er wel degelijk sprake van een veranderende vraag aan de marktzijde naar arbodienstverlening én is de netwerkgedachte een doorzettende trend. Daarbij moeten we aannemen dat de toekomstige netwerken meerdere aandeelhouders zullen kennen, iets wat ongetwijfeld bij Zorg voor de Zaak in de naaste toekomst ook het geval zal zijn.

6. Wat is de te verwachten meerwaarde voor Zorg voor de Zaak Netwerk met deze overname ?

Op korte termijn meer omzet én een relatie met Achmea, één van de grootste inkomens en zorgverzekeraars van Nederland.

7. ZvdZ spreekt over synergie voordeel? Hoe kan men daar tegen aankijken ?

Het wordt sowieso goed mogelijk om meer omzet te genereren in de satelliet organisaties van Zorg voor de Zaak.

8. Hoe zal de markt reageren ?

Afhankelijk van het type bedrijf zal de markt verschillend reageren. Voor bedrijven die steeds meer kiezen voor eigen regie zal deze ontwikkeling weinig voordeel hebben en weinig invloed hebben op het keuzeproces voor een arbodienstverlener. Voor bedrijven die een meer klassiek concept van arbodienstverlening hebben biedt dit waarschijnlijk meer kwaliteit en keuzemogelijkheid in de aanvullende diensten.

9. Wat zijn de mogelijke reacties van de overige arbospelers ?

We weten dat de andere 3 grote spelers ook gesprekken met Achmea Vitale hebben gevoerd. Mogelijkerwijs dat zij nu met elkaar in gesprek gaan om een nieuwe combinatie te vormen.

10. Zorg vd Zaak zegt te wil innoveren: wat moeten we ons daarbij voorstellen ?

ZvdZ was de eerste in Nederland die op grote schaal de netwerkgedachte heeft geïntroduceerd maar zal verder moeten investeren in kwaliteit en zich waarschijnlijk meer focussen op de MKB Markt.

* Zie voor meer informatie over de Reijer Pille en de Falke Verbaan Groep

Link: http://www.falkeverbaan.nl/

en ook: http://www.falkeverbaan.nl/bedrijfsprofiel/

en: Immediator excellente bedrijfsartsen: http://www.immediator.nl/


* Bronnen: Bedrijfsgezondheidszorg. De toekomst is nu.

Zie link: http://www.igh.nl/site/over_igh/research_publicaties/research_themas/bedrijfsgezondheidszorg.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten