donderdag 19 januari 2012

NVAB strategie op dood spoor

In de rubriek: Wat is uw bijdrage aan de De Grote Transformatie ?

Het is crises en het wordt wis en waarachtig nog veel erger ook. De komende twee jaar zullen naar alle waarschijnlijkheid cruciale sleuteljaren worden. Om de samenleving/maatschappij beter te laten aan passen aan de sterk veranderende omstandigheden zijn fundamentele veranderingen in zorg, sociale zekerheid, werk en organisatie onontkoombaar én noodzakelijk. Wellicht gaan de komende twee jaar de boeken in als het tijdperk van De Grote Transformatie.

Halen en brengen
Er is veel gehaald. Het is nu tijd om wat te brengen, om wat terug te geven aan de maatschappij. Wat is/wordt uw bijdrage aan De Grote Transformatie ?

Aflevering nr 1: de NVAB


NVAB strategie op dood spoor

Rubriek: Opinie, column

Door: Dolf Algra, zelfstandig bedrijfsarts

Datum: 19 jan 2012

Op dood spoor

De strategie van de NVAB, beroepsvereniging van bedrijfsartsen, zit op dood spoor en de NVAB is nu zoekende naar de uitweg. Of, toch nog niet… ?

Systeemprobleem ?

De afgelopen jaren heeft de NVAB/KNMG zich hard gemaakt om de financiering van de bedrijfsgezondheidszorg fundamenteel te wijzigen. Volgens de NVAB is er namelijk sprake van een structuur/systeemfout. Doel is het grootste deel van de bedrijfsgezondheidszorg te laten financieren vanuit de zorgverzekeringswet (in plaats van door de werkgevers).

Klinkt sympathiek, maar ..

De redenering erachter is even simpel als niet kloppend. Het ABC-tje gaat als volgt: sociaal medische begeleiding is behandeling; behandeling is zorg en dus ook verzekerbare zorg (middels zorgverzekeringswet).

Onvoldoende nagedacht over implicaties

Het idee en gedachtegoed is breed verspreid en goed ‘ingedaald’ in allerlei gremia, zoals de SER. Velen staan sympathiek tegenover het idee, maar realiseren zich absoluut onvoldoende wat de implicaties ervan zijn.

Waarom het niet gaat werken ?

De aansturingsfilosofie vanuit de zorgwet is fundamenteel anders dan vanuit de sociale zekerheid. Ogenschijnlijk en oppervlakkig bekeken lijken ze veel op elkaar, maar zijn in wezen niet compatibel. Zo wordt de rol van de verzekeraar totaal verschillend ingevuld. Het heeft veel weg van de verschillen tussen Windows en Apple. Dit is de meest fundamentele kritiek op het NVAB idee, maar wordt volledig genegeerd en aan voorbij gegaan.

Zorgpremie nog verder omhoog ? onverkoopbaar !

De zorgpremie zal omhoog gaan, hetgeen niet wenselijk is en ook niet uit te leggen valt. Gewoonweg niet te verkopen. De administratieve afhandeling zal daarnaast nodeloos complex worden en tot chaotische toestanden bij de arbodiensten leiden. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

Luie arbodiensten en bedrijfsartsen ?

Gegarandeerde geldstromen en vergoedingen vanuit een centrale pot maken maakt aanbieders ( arbodiensten en bedrijfsartsen) eerder lui dan moe. Het zal niet tot meer kwaliteit en meerwaarde voor de klant (het bedrijf en haar werknemers) leiden. En die staat toch centraal ? of hadden we die even over het hoofd gezien ?

Hamvraag:

Maar: is er eigenlijk wel een sprake van een systeemfout zoals de NVAB stelt ? Wat moest er ook al weer opgelost worden ?

En dus NVAB: Quo Vadis ?


Benieuwd welke richtingen het op kan ?

kijk op het Manifest De Nieuwe Bedrijfsarts:

http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.com/2011/10/het-manifest-de-nieuwe-bedrijfsarts_23.html


of lees: artikel Medisch Contact :

http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Tijdschriftartikel/103998/Bedrijfsartsen-kijken-te-weinig-naar-gedrag.html

of lees:
http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.com/2011/11/bedrijfsarts-quo-vadis-een-aantal.html


Geen opmerkingen:

Een reactie posten