donderdag 26 januari 2012

Achmea Vitale overname - meer achtergronden

Medisch Contact (MC) heeft een goede naam op het gebied van research journalistiek. Ook dit keer is het blad op zoek gegaan naar meer achtergronden betreffende de overname van Achmea Vitale naar het Zorg voor de Zaak Netwerk van Marius Touwen.
Terecht, want er valt wel wat over te zeggen. De schrijver is journalist Mathijs Smit, al weer ruim een jaartje bij MC en overgekomen van FEM Business, waar hij een mooie staat van dienst opbouwde.


Onderstaand het bericht van Mathijs Smit- overgenomen uit Medisch Contact - website actueel nieuws - dd 23 jan 2012:

Arbodienst Achmea kwakkelde al jaren

Verzekeringsreus Achmea worstelde al jaren met haar dochter Achmea Vitale, de arbodienst die vorige week uiteindelijk is afgestoten. Het kwakkelende bedrijf telt achthonderd werknemers, onder wie veel bedrijfsartsen.

In haar persbericht zegt Achmea dat de verkoop van Vitale ‘uitstekend past in de strategie (…) om zich te concentreren op haar verzekeringsactiviteit.’ Opmerkelijk, want in haar meest recente jaarverslag omschrijft het verzekeringsconcern de arbodienstverlening van Vitale juist nog als ‘een goede aanvulling op het verzekeringsbedrijf Achmea.’

De werkelijkheid is dat Achmea al jaren worstelt met het bedrijfsonderdeel. Achmea Vitale is een samenraapsel van arbodiensten, die na de eeuwwisseling door Achmea aaneen zijn gesmeed. De laatste combinatie dateert van 2008, toen Achmea Arbo samenging met Commit en Prevend. Door die combinatie hoopte Achmea kosten te besparen en synergievoordelen te behalen. Dat jaar startte Achmea Vitale ook een nieuwe aanpak, waarbij de dienstverlening zich richtte op verzuimpreventie bij alle medewerkers van klanten, in plaats van alleen op het bestaande verzuim.

Een doorslaand succes werd Achmea Vitale echter niet. Uit het jaarverslag van Eureko (tot voor kort de moeder van Achmea) blijkt dat het bedrijfsonderdeel substantiële verliezen maakte. In 2009 bedroeg het verlies 23 miljoen euro, een jaar later 16 miljoen. Cijfers over afgelopen jaar zijn nog niet openbaar. ‘De omzet die met deze activiteit wordt gegenereerd, is onvoldoende om er een winstgevend bedrijf van te maken’, aldus het verslag.

Achmea verkoopt de arbodienstverlener nu aan Zorgvandezaak, een netwerk van bedrijven waarvan arbodienst MaetisArdyn deel uitmaakt. Directeur Marius Touwen van Zorgvandezaak rekent erop dat de combinatie met MaetisArdyn nu wel voldoende schaalgrootte en synergievoordelen oplevert. Koper en verkoper maken geen financiële details van de transactie bekend.


Zo: nu is het wachten op de harde cijfers ( overname som) en vooral ook hoe en wanneer die integratie tussen de AC en ZvdZ echt vorm krijgt en of de klant daar baat bij heeft. We zijn benieuwd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten