vrijdag 27 januari 2012

Arbo Unie in malaise ?

Op naar De Grote Transformatie ?

Recentelijk kwam het rapport ' Bedrijfsgezondsheidzorg, de toekomst is nu' uit van het adviesbureau IG&H. Het schetst een aardig beeld van de huidige stand van zaken in arboland. Niet dat alles helemaal even waar is, maar toch geeft het een goed handvat om de huidige situatie te analyseren. Dus van harte aanbevolen.

( zie link:kopieer en link in)
http://www.igh.nl/site/over_igh/research_publicaties/research_themas/bedrijfsgezondheidszorg.html

Ter informatie onderstaand de toelichtende tekst van Karel Stolper van IG&H, zoals op hun site terug te vinden is:

De toekomst is nu voor aanbieders op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg


Het wordt almaar drukker op de markt voor bedrijfsgezondheidszorg. Steeds meer organisaties richten hun pijlen op deze sector. Arbodiensten, zorgverzekeraars, inkomensverzekeraars en vele anderen hebben plannen om ‘iets’ te doen in deze markt of zijn er al jarenlang actief. Tegelijkertijd is voor lang niet al die partijen duidelijk wat er precies ‘te doen’ is en welke rol ‘passend’ is voor de verschillende typen aanbieders.

Voldoende reden voor IG&H om ons grondig in de markt voor bedrijfsgezondheidszorg te verdiepen. De afgelopen maanden hebben wij een intensief onderzoek gedaan om het speelveld en de marktpotentie in kaart te brengen. We stellen de vraag hoe de toekomst van de markt eruit ziet en wat een winnende bedrijfsstrategie voor aanbieders is.

De uitkomsten van dat onderzoek zijn verwerkt in het vision paper: De toekomst is nu. Een realistische visie op bedrijfsstrategie in de markt voor arbeidsgerelateerde zorg. Hierin schetsen we het ontstaan van de markt en benoemen op basis van de waardeketen een viertal klantsegmenten. Vervolgens richten we ons op de aanbiederskant met de verschillende typen aanbieders. We bespreken de factoren die de toekomst van de markt in belangrijke mate zullen bepalen en komen zo tot drie mogelijke toekomstscenario’s. Dit brengt ons ten slotte bij de conclusie dat de toekomst is aan die aanbieders die scherp zicht hebben op hun kerncompetentie en vandaaruit een helder, marktonderscheidend marktprofiel weten te kiezen.

Aanrader: een verkorte versie van het rapport is te vinden in artikelvorm op:

http://www.igh.nl/app/attach/QdrkPzTV/20224401/2b7c75a5bcbb4a433f6f54317a900747/IG&H_-_Gezonde_bedrijfsstrategie_voor_krimpende_low_interest_markt_-_VVP_-_14_september_2011.pdf


Maar: zijn de aanbieders in de problemen ?

De inkt van dit rapport is nog niet droog of we struikelen over nieuwe feiten. Twee week geleden werd de overname van Achmea Vitale door branchegenoot Zorg voor de Zaak/Maetis/Ardyn bekend gemaakt en sinds kort is onderstaand bericht op de website van de Arbo Unie te vinden.

Al langer was bekend dat het niet echt lekker liep bij de Arbo Unie, maar nu is het dus officieel. Kortom: het rommelt in arboland nu op grotere schaal. De markt is zich aan het resetten.

bron: website Arbo Unie -nieuws:

Arbo Unie in 2012

"
De markt voor verzuimbegeleiding is al jaren dalende. Uit prognoses van brancheorganisatie Boaborea blijkt dat de omzet in de hele branche voor arbodienstverlening in 2012 onder druk blijft staan. Dit is mede een gevolg van de economische crisis in de wereld. Arbo Unie heeft, net als onze concurrenten, last van deze situatie. Dat betekent dat wij voor 2012 een substantieel lagere omzet verwachten. Arbo Unie anticipeert hierop door een herstructurering van de organisatie waardoor we de kosten kunnen terugdringen. Het gevolg van deze herstructurering is dat een groep medewerkers boventallig zal worden, waarbij we gedwongen ontslagen helaas niet kunnen uitsluiten. Arbo Unie is met de vakbonden aan het praten over een sociaal plan.

Wij zullen voor het einde van het jaar helderheid geven aan zowel onze medewerkers als onze klanten. Dat is van belang omdat de meeste verzuimcontracten lopen vanaf 1 januari. Arbo Unie gaat, als een van de grootste partijen in de markt, het nieuwe jaar beginnen met een gezonde en toekomstbestendige organisatie."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten