maandag 19 maart 2012

De Hoogmoedigen live in praktijk - een lopend voorbeeld - casus Aveleijn


Op het moment dat U dit leest zijn er ernstige organisatie en management perikelen gaande bij de gehandicapten instelling Aveleijn. Dit onderstaande nieuwsbericht is integraal overgenomen van de overigens zeer aan te bevelen nieuwssite Zorgvisie ( altijd actueel en bijzonder spits).

Geen casus ter vermaeck, maar wel ter lering. Lees het onderzoeksrapport er maar op na. Sluit naadloos aan bij het eerder gememoreerde boek van Marcel Metze - de Hoogmoedigen - een essay over beroepsmanagers ( zie weblog DNB 18 maart 2012)

Stel: je bent bedrijfsarts bij Aveleijn, en dan ......

Bij Aveleijn dachten de managers vooral aan zichzelf

16 maart 2012 bron: zorgvisie

Managers bij gehandicaptenorganisatie Aveleijn in Borne koersten op hun eigen doelstellingen en functioneerden niet als team. Bestuurlijke kaders ontbraken. Het lukte de bestuurder, managementteam en clustermanagers niet om dringend noodzakelijke veranderingen in de organisatie door te voeren.

Dit zijn enkele kritiekpunten uit het onderzoek dat de raad van toezicht heeft laten doen naar de organisatie. De eilandjescultuur zou zijn versterkt door de aanpak van voormalig bestuurder Johan van Praet, die de principes van integraal management huldigde. De raad van toezicht verklaart het gebrek aan teamwork ‘niet alleen uit onwil of recalcitrantie’. Er zouden ook nooit gezamenlijke doelen zijn bepaald.


Ontslagen regiodirecteur

De directe aanleiding voor de raad van toezicht om het onderzoek te laten doen, was de stroom emotionele reacties die loskwam binnen de organisatie nadat Van Praets opvolger Rob Kievitsbosch regiodirecteur Bert Beijen had ontslagen. Deze zaak ligt op dit moment bij de kantonrechter. Ook zegt de raad van toezicht signalen te hebben ontvangen die wezen op een verstoorde bestuurs- en managementcultuur binnen Aveleijn. Bestuurder Kievitsbosch zit sinds januari dit jaar thuis vanwege een gebrek aan vertrouwen. Hij keert niet terug. Interim bestuurder Wim de Bie heeft zijn taken overgenomen.

Onrust

Al sinds de fusie tussen SDT en Aveleijn in 2007 is het onrustig in de organisatie. Dit verergerde in 2009 door het ontslag van bestuurder Van Praet die in opspraak was gekomen doordat hij een renteloze hypothecaire lening van 550.000 euro kreeg boven op zijn salaris en andere bonussen. Als gevolg daarvan stapte bijna de gehele raad van toezicht op. In 2011 trad de nieuwe raad van toezicht aan onder voorzitterschap van Pier Eringa. Wim de Bie heeft van de raad van toezicht de opdracht gekregen een plan van aanpak te schrijven dat draagvlak heeft onder zowel medewerkers als cliënten en ouders van Aveleijn. De raad van toezicht zal dit plan moeten goedkeuren. Eringa laat weten dat hij als voorzitter regulier overleg heeft met de interim bestuurder over zijn vorderingen. De reguliere vergaderingen van de raad van toezicht zullen in frequentie toenemen en de raad gaat actief contact onderhouden met alle adviesorganen binnen Aveleijn. (Zorgvisie-Carina van Aartsen) Foto: Aveleijn

Lees ook:

Directeur Aveleijn legt werk neer
Rob Kievietsbosch wordt nieuwe bestuurder Aveleijn
Aveleijn vernieuwt raad van toezicht


Geen opmerkingen:

Een reactie posten