dinsdag 13 maart 2012

Post Traumatisch Stress Syndroom - PTSS - bij de politie - laatste nieuws en meer achtergrondstukken beschikbaar

Laatste nieuws over de PTSS bij de politie.

Minister Opstelten van Politie erkent dat politieagenten last kunnen hebben van werkgerelateerde Posttraumatische Stress Stoornis (PTSS) als beroepsziekte. Hij trekt nu 45 miljoen euro uit om de mentale weerbaarheid van politieagenten te verhogen. Agenten die zich bevinden in wat Justitie noemt 'de frontlinie' kunnen voor een mentale weerbaarheidstraining in aanmerking komen.

Het plan betekent dat in drie jaar tijd ongeveer 40.000 politiemensen in drie jaar tijd getraind gaan worden. Per jaar zijn dit ruim 13.300 agenten die een training van 32 uur krijgen.

De mentale-weerbaarheidstraining wordt in groepsverband gedaan. Wat gebeurt daar? Volgens Justitie krijgt de agent daar: 'de vaardigheden die hij nodig heeft om zich met zelfvertrouwen op straat aan zijn werk te wijden.'

Het is belangrijk, dat politiemensen zich gesteund voelen door hun korps, zeker als zij PTSS oplopen. Volgens minister Opstelten steunt de meerderheid van de politiekorpsen goed om met klachten over PTSS, maar niet allemaal. Opstelten wil dat er overal in Nederland eenzelfde aanpak van het probleem komt.

Lees hier (pdf) de brief van de minister aan de Tweede Kamer hierover.

Zie meer in een bericht van vorig jaar toen Opstelten de problemen signaleerde:

Opstelten wil agenten sterker maken

bron: crime site
datum: 27 febr 2012
Kortom:
Maatregelen ter voorkoming zijn in de maak. Snelle behandeling is mogelijk. Achtergrondinformatie is nu beschikbaar. Lees, bekijk en klik door naar het volgende:

Behandeling: PDC politiepoli

PDC politiepoli is het landelijk verwijsadres voor politiemedewerkers met mogelijk traumagerelateerde klachten. Uit heel Nederland komen politiemedewerkers voor diagnostiek en behandeling van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) naar PDC politiepoli. De medewerkers van het PDC kennen de organisatie en cultuur van de politie en de korpsen.

zie link: http://www.pdcentrum.nl/politiepoli/pdc_politiepoli.htm
of google politie poli

Rapport richtlijnen psychosociale ondersteuning geuniformeerden:
lees het dikke rapport met veel achtergrondinformatie (164 pgs) of in ieder geval in managementsamenvatting 10 pgs:

zie link:
http://www.impact-kenniscentrum.nl/doc/richtlijnen/Psychosociale%20Ondersteuning%20Geuniformeerden%20tweede%20druk%202012%20%28enkel%29.pdf

Registratie richtlijn ptss - NCVB- Nederlands Centrum Voor Beroepsziekten
http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/E001.pdfOud(er) nieuws met harde cijfers:

Psychische klachten 1 op 5 agenten

Zo'n 20% van de agenten in Nederland kampt met psychologische klachten.
videoVideo's
Werkdruk voor agenten te hoogvideo

Posttraumatische stress-stoornis

Op een politiemacht van 50.000 agenten zijn dat er dus zo'n 8.000 tot 10.000. Bijna 10% van hen lijdt aan een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage over stress en PTSS bij de politie, van onderzoeker Jan Struijs, die in handen is van RTL Nieuws.

Bureaucratische organisatie

Struijs constateert dat het aantal agenten dat last heeft van psychische klachten de afgelopen 10 jaar is toegenomen. Volgens de onderzoeker is dat het directe gevolg van 'acceptatie van gezag' en frustratie over de eigen organisatie, die te bureaucratisch zou zijn.

Gewoon politiewerk

Een groot deel van de psycho-sociale klachten, ongeveer 80%, komt voort uit 'gewoon' politiewerk, zo blijkt uit het rapport. Dus niet alleen agenten binnen de noodhulp hebben er last van, maar ook opsporingsagenten en agenten bij ondersteunende diensten kampen met klachten.

Bedrijfsschade

Volgens Struijs zorgen de psychologische klachten voor 15% meer verzuim bij de politie. Daar zouden tientallen miljoenen euro's mee gemoeid zijn. Het is voor het eerst sinds 1994 dat er een groot onderzoek gehouden wordt naar PTSS en stress bij de politie.

bron: RTL nieuws
5 maart 2011

Geen opmerkingen:

Een reactie posten