zaterdag 24 maart 2012

De Verzuimpolitie- aflevering 2: De uitzending én de eerste reacties

Zaterdag 24 mrt 2012

Zembla en de Verzuimpolitie
Gisteren werd de documentaire 'De Verzuimpolitie' door de nieuwsrubriek Zembla uitgezonden. Toegegeven: het werd geen voorpagina nieuws bij de Volkskrant, zoals voorspeld. Maar de Tweede Kamervragen vliegen ons al wel om de oren. Het was een even onthutsende als intrigerende uitzending, die genoeg stof tot discussie en overdenkingen geeft.


Onderstaand voor dit moment een drietal eerste reacties:
1. het bedrijf VerzuimReductie,
2. de aankondiging van Tweede Kamervragen zoals gemeld via site van Zembla en
3. de eerste reactie van de NVAB.

Weblog DNB komt in de komende dagen met een eigen beschouwing en reactie want er valt bijzonder veel over op te merken. Kortom: een erg fraaie case studie op vele fronten tegelijk

Luister ook naar het radio interview met de maker van het Zembla programma Ton van der Ham - zie de GidsFM Vara programma - te zien en te beluisteren via de site van Zembla

http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=59771&tx_ttnews[backPid]=2623&cHash=fb6351e295b19e5ed5565047b20c80c8


1.Reactie van VerzuimReductie: bron website VerzuimReductie

Toelichting op uitzending Zembla

Geachte bezoeker,

Het TV-programma Zembla blijkt kritiek te hebben op ons bedrijf en onze methode om mensen zo snel mogelijk weer naar werk te begeleiden. Hoewel wij niet weglopen voor kritiek, denken wij wel dat het op zijn plaats is dat het item in de juiste context wordt gezien.

1. Sinds de Wet Verbetering Poortwachter in 2002, en later de wijziging van de Wet op de arbeidsomstandigheden, is een nieuwe dienst in Nederland ontstaan: verzuimbegeleiding. Deze dienstverlening is erop gericht om de ziekgemelde werknemer te helpen snel en duurzaam weer inzetbaar te zijn. En dat is goed voor iedereen. Niemand wil ziek thuis blijven zitten en bedrijven zien graag hun medewerkers gezond en wel aan het werk. Verzuimbegeleiding helpt: bij veel bedrijven is het verzuim drastisch gedaald. Bovendien is de instroom in de WIA (vervanging van de WAO) snel gedaald ten opzichte van het WAO-tijdperk. Zie hiervoor ook een recent rapport van TNO: http://www.tno.nl/downloads/pb_2012_11_ziekteverzuim_in_nl_2010.pdf

2. Kritiek op onze sector is niet nieuw en vaak zijn traditionele arbobureaus de afzender. De kritiek is vaak dat wij de rol van de arts zouden willen overnemen. Niets is minder waar. VerzuimReductie werkt goed en nauw samen met bedrijfsartsen – dit schrijft de Wet Verbetering Poortwachter ook dwingend voor. Wel proberen wij, in de geest van deze wet, als vertegenwoordiger van de werkgever eerst in goed overleg met de werknemer het verzuim zo snel mogelijk op te lossen. Uit eerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat het overgrote deel van verzuim geen medische oorzaak heeft. We doen dit met HBO-opgeleide casemanagers, die veelal opgeleid zijn op het gebied van personeelsbeleid.

3. Om ons werk goed en effectief te doen, is het onvermijdelijk dat tussen onze casemanagers en werknemers informatie over de reden voor het verzuim wordt uitgewisseld. Aan werknemers wordt altijd aangegeven dat zij informatie niet persé hoeven te geven. Ook wordt hun gevraagd of zij akkoord gaan met het registreren van informatie. Sommige vragen worden gesteld omdat ze door de Wet Verbetering Poortwachter worden voorgeschreven.
Soms gaat het hier om informatie die volgens de wet ‘medisch’ is, die de werknemer vaak uit eigen beweging met onze casemanagers deelt. Bijvoorbeeld: een werknemer vertelt aan de telefoon dat hij rugklachten heeft. Volgens de wet is dit ‘medische informatie’. Wij vragen altijd vooraf aan werknemers welke informatie wij mogen opslaan en welke informatie wij wel of niet met werkgevers mogen delen. Medische informatie van de bedrijfsarts is in onze systemen volledig afgeschermd en alleen zichtbaar voor de bedrijfsarts en niet voor onze casemanagers of werkgevers.

4. De Zembla-uitzending geeft het beeld dat veel werknemers klagen over de gevolgen van verzuimbegeleiding. In werkelijkheid heeft VerzuimReductie in de afgelopen jaren in minder dan een half op alle duizend gevallen een klacht kunnen registreren.

5. Zembla heeft op de haar kenmerkende wijze haar documentaire gemaakt. Zowel wij als onze klanten zijn onder druk gezet en in sommige gevallen onheus bejegend door het programma. Soms dreigden de redacteuren van Zembla met publicatie van privacygevoelige gegevens indien er niet zou worden meegewerkt. Wij distantiëren ons met klem van deze vorm van journalistiek.

VerzuimReductie heeft tot doel om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, met respect voor de belangen van zowel werknemers als werkgevers. Tegelijkertijd erkennen wij ook dat wij een nog jong bedrijf zijn, waar ruimte is om processen verder te verbeteren. Zo hebben wij onze klachtenprocedure vereenvoudigd. Ook lichten wij onze begeleidingsprocedures door en verbeteren wij deze waar nodig.2. Reacties op Zembla: beluister ook informatieve deGidsFM - bron: Zembla

KAMER WIL OPHELDERING OVER VERZUIMBEDRIJVEN

De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over commerciële verzuimbedrijven die de privacy schenden van zieke werknemers. Aanleiding is de uitzending van Zembla - 'De verzuimpolitie' van afgelopen vrijdag.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt noemt het ,,mensonterend'', omdat de bedrijven heel diep ingaan op medische situaties als psychische problemen rond zelfmoord en abortussen met een problematische afloop. Volgens Ulenbelt hebben de verzuimbedrijven niet eens het recht werknemers medische vragen te stellen, laat staan die gegevens vervolgens te delen met de werkgever.

Ook D66, CDA, GroenLinks en PvdA willen opheldering van het kabinet.

,,Bij verzuim is vrijwel altijd sprake van een medische reden. Informatie daarover hoort in handen te zijn van een (bedrijfs)arts en niet van een commercieel bedrijf. Dit schendt fundamentele rechten van mensen'', aldus Ulenbelt.

Gerard Schouw (D66) vindt dat er ,,onmiddellijk een einde moet komen aan privacyschendingen''. Hij wil de wetgeving uitbreiden en vindt dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) boetes moet kunnen opleggen.

Eddy van Hijum (CDA) denkt ook dat werkgevers zaken die voor de bedrijfsarts zijn bestemd, niet zomaar kunnen uitbesteden aan commerciële bedrijven. Linda Voortman (GroenLinks) benadrukt het belang van een vertrouwensrelatie tussen werknemer en bedrijfsarts. Die is er met de commerciële verzuimbedrijven niet.

Jeroen Recourt (PvdA) vindt het geen probleem dat specialistische bedrijven worden ingehuurd voor het terugdringen van ziekteverzuim, maar ziet wel een probleem als bedrijven de regels overtreden. Hij vindt dat het CBP beter toegerust moet worden om dat te controleren.

CNV

Ziekteverzuim moet structureel anders worden aangepakt dan we op dit moment in Nederland doen. Dat zegt CNV-voorzitter Jaap Smit.

Het feit dat er bedrijven zijn waar ongeschoolde medewerkers beoordelen of werknemers zich ziek mogen melden en daarbij ook de privacyregels schenden ''is natuurlijk van de zotte'', aldus de vakbondsman. ''Het is een uitwas; het werkelijke probleem zit veel dieper.''

Werkenden hebben recht op een onafhankelijke arts die toegankelijk is, zorgvuldig omgaat met medische gegevens en die zich ook inzet voor verbeteringen van de werksituatie. Eén op de vijf werkenden moet het nu zonder zo'n arts stellen, stelt Smit. (ANP)

Bekijk ZEMBLA - 'De verzuimpolitie' van Ton van der Ham en Manon BlaasNVAB reactie:bron site NVAB

ZEMBLA: Medische gegevens duizenden werknemers ‘liggen op straat’

NVAB zet ernstige vraagtekens bij werkwijze commerciële verzuimbedrijven

NVAB-voorzitter Pieter Rodenburg stelt vandaag in ZEMBLA dat bedrijfsartsen niet moeten samenwerken met verzuimbedrijven ‘als je niet de NVAB-richtlijnen kan toepassen en als je niet de momenten zoals die zijn gedefinieerd in de Wet Verbetering Poortwachter kan toepassen’. Aanleiding daarvoor zijn callcentermedewerkers van een groot commercieel verzuimbedrijf, ook wel ‘casemanagers’ genoemd. Verzuimbedrijven worden ingehuurd door organisaties die verzuim niet zelf willen managen. Callcentermedewerkers hebben de hele dag zieke werknemers aan de telefoon die ze ‘uitvragen’ over hun ziekte. Deze medewerkers zijn geen medici, maar uit de beelden blijkt dat ze wel bepalen of de ziekmelding terecht is. In dossiers die zijn samengesteld door de casemanagers staan vaak vertrouwelijke medische gegevens. Deze gegevens zijn in te zien door de werkgever.

Het programma toont ook aan dat psychologen intake-verslagen met ernstige psychologische problematiek van werknemers, mailen naar de callcentermedewerkers. Pieter Rodenburg schrikt hiervan: ‘De casemanager heeft geen beroepsgeheim en het kan dus zo aan de werkgever worden meegedeeld. Op deze manier ligt het op straat’, aldus Rodenburg in ZEMBLA.

In ons land zijn naar schatting zo’n 500 verzuimbedrijven. Bedrijfsartsen die worden ingehuurd door commerciële verzuimbedrijven spreken van een ‘onwerkbare situatie’. Ze zijn van mening onderdeel te zijn van een verkeerd systeem en vinden dat de wetgeving verkeerd in elkaar zit

ZEMBLA: ‘De verzuimpolitie’, vrijdag 23 maart 2012 om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten