maandag 26 maart 2012

De Verzuimpolitie - aflevering 5: Twee reacties - zoek de verschillen en kleur de plaatjes

De Zembla uitzending De Verzuimpolitie heeft veel stof doen opwaaien. Ik las vandaag een tweetal reacties vlak na elkaar: erg leerzaam en vermakelijk.

Onderstaand deze twee commentaren: Eén van de NVAB en de ander van de Falke Verbaan Groep. Lees de commentaren en zoek de verschillen ! De inkleuring van de plaatjes laten we aan U over.1. Reactie NVAB - 26 mrt 2012:

NVAB: Regie over zorg werkenden terug bij de bedrijfsarts

Werkenden de dupe van huidige situatie

De regie over de zorg voor werkende mensen moet terug naar de bedrijfsarts. Alleen dan is de privacy en het belang van werknemers gegarandeerd. De uitzending van Zembla van afgelopen vrijdag 23 maart bracht duidelijk in beeld hoe de privacy van werknemers geschonden wordt en dat zij geen toegang hebben tot passende bedrijfsgeneeskundige zorg. De NVAB maakt zich al langer zorgen over de inzet van medisch ongeschoolde medewerkers, zoals casemanagers, wanneer werknemers zich ziek melden.

De bedrijfsarts is in juridische zin verantwoordelijk voor het medisch aspect van de ziekteverzuimbegeleiding van werkenden. Het probleem bij de inzet van een casemanager “aan de poort” is dat dan een medische leek gaat bepalen wanneer de bedrijfsarts wordt ingezet. Dit is ronduit riskant voor de werknemer. Ook lokt deze situatie de werknemer uit om allerlei medische details aan een leek, die geen beroepsgeheim heeft, te vertellen. Zo kan die medische informatie rechtstreeks aan de werkgever worden doorverteld. Ook het voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter (Wvp) en het kunnen handelen volgens de NVAB-richtlijnen is met dit rammelende systeem niet gegarandeerd.

Voor werknemers is vaak niet duidelijk wat de rol en bevoegdheid is van een casemanager. Bedrijfsartsen meldden de NVAB situaties waarbij de wettelijke regelingen over privacy worden geschonden. Daarom ontwikkelde de NVAB een Leidraad over de wettelijke kaders waaraan de samenwerking tussen bedrijfsartsen en casemanagers moet voldoen. De Leidraad is geschreven voor bedrijfsartsen, maar is ook verhelderend voor casemanagers, werkgevers en werknemers.

In het najaar van 2011 riep de NVAB staatssecretaris De Krom en de Tweede Kamer al op maatregelen te treffen om de bedrijfsgezondheidszorg te verbeteren. De NVAB steunt dan ook de nieuwe oproep van CNV voorzitter Jaap Smit van afgelopen vrijdag: "Hij [De Krom, red.] doet er goed aan om het systeem alsnog op de schop te nemen".

De zorg voor werkenden hoort bij de bedrijfsarts, die de regie voert in een team met geschoolde medewerkers zoals doktersassistenten en (bedrijfs)verpleegkundigen. Dit geldt zeker in een tijd waarin hoge eisen worden gesteld aan de gezondheid, productiviteit en duurzame inzetbaarheid van alle werkenden in Nederland.


2. Reactie Falke Verbaan Groep:

Casemanagers en verzuimbureaus onder vuur!

Afgelopen vrijdagvond 23 maart was in een uitzending van Zembla te zien wat er mis kan gaan wanneer bedrijven en arbodienstverleners zich niet bewust zijn van de arbo- en privacyregels die wij in dit land na zorgvuldig overleg (in de polder en het parlement) hebben opgesteld. Zie voor meer informatie ook het vandaag uitgebrachte persbericht ’Verzuimpolitie’ of bekijk de uitzending.

Welke lessen kunnen bedrijven, ondernemingsraden en dienstverleners hier nu uit trekken? Wij zetten ze voor u nog eens op een rij:
  • Bij een goede verzuimbegeleiding is het contact tussen leidinggevende en medewerker cruciaal. Hierbij dient niet de ziekte ter discussie te staan, maar wel de beperkingen en mogelijkheden die hier bijhoren én de verantwoordelijkheid en het gedrag van leidinggevende en medewerker om de inzetbaarheid te bevorderen.
  • Communiceren in het medisch model werkt averechts en helemaal als dit gebeurt door een (externe) casemanager, die geen relatie heeft met de medewerker, onvoldoende is opgeleid, maar wel medische informatie uitvraagt en niet onder supervisie staat van een bedrijfsarts.
  • Als verzuim gedrag is, is het essentieel dat leidinggevenden -en in hun plaats desnoods externe casemanagers- het gedragsmodel hanteren. Als een externe casemanager het medisch model hanteert, dan dient hij in een verlengde arm/functionele-eenheid constructie te werken met een bedrijfsarts, waardoor hij medische informatie ten behoeve van de bedrijfsarts kan vergaren.
  • Zolang leidinggevenden met hun medewerkers in het gedragsmodel communiceren omtrent de inzetbaarheid en er samen uitkomen, heeft dit de voorkeur. De bedrijfsarts is dan altijd als adviseur beschikbaar wanneer medewerker en/of leidinggevende dit wens(t)en en niet wanneer een externe casemanager hiertoe besluit.
  • De nieuwe Arbowet van 2005 gaf ondernemingsraden meer invloed ten aanzien van het verzuim- en arbobeleid (met name ten aanzien van de wijze en het moment waarop externe deskundigen worden ingezet). Hierdoor werd het mogelijk om andere dienstverleners in te schakelen dan arbodiensten. Daar waar dit gebeurd is, in het kader van het eigen-regiemodel, heeft dit ook vaak goed gewerkt. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, moet men verder met een gecertificeerde arbodienst en kan men geen contract sluiten met een niet-gecertificeerde dienstverlener. Uiteindelijk zou dit proces moeten resulteren in een tweedeling. Bedrijven die kiezen voor het eigen-regiemodel besteden de dienstverlening niet meer uit en hebben geen arbodienst nodig. Bedrijven die hiertoe niet overgaan, blijven zaken doen met gecertificeerde arbodiensten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten