zondag 18 maart 2012

De toekomst voorspellen - Dat's niet zo gemakkelijk. En een economische crises ? Nog moeilijker, ook niet door het CPB blijkt !

De conjunctuur:

De conjunctuur blijkt zich grillig te ontwikkelen. Dat is geen nieuw gegeven. Haar voorspellen blijkt ook geen sinecure. Ook niet voor het CPB. En vooral niet als het om een aankomende crises blijkt te gaan.

Dat verhaalt het bijgaande plaatje dat de redacteuren van Trouw produceerden op vrijdag 2 maart 2012 .Wat nu te doen ? Een gewaarschuwd mens telt voor twee is een oud Nederlands gezegde. Dus aan de slag. Dat kan tegenwoordig - een klein beetje dus - door bijvoorbeeld regelmatig op de conjunctuur dashbord en conjunctuurklok te kijken van het CBS. Daar staan een groot aantal indicatoren en die zijn in de tijd te volgen.

Een vijftiental indicatoren worden nauwgezet in de tijd gevolgd, zoals het consumentenvertrouwen , het aantal faillisementen, en het aantal uitzenduren.

Bekijk de conjunctuurklok en het conjunctuurdashbord bij het CBS

http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/dossiers/conjunctuur/publicaties/conjunctuurbericht/inhoud/conjunctuurklok/conjunctuurklok2.htm

Voor het overige: als de crises dan toch plots toeslaat ( bijvoorbeeld als de Flash Crash) , zoals op 6 mei 2010, 14 uur 42 minuten en 44 seconden: wat gebeurt er dan ?

Bekijk de uitzending de Flash Crash van Tegenlicht:

http://www.youtube.com/watch?v=x8SMjyXdc3I


Geen opmerkingen:

Een reactie posten