zondag 18 maart 2012

Visitatie voor bedrijfsartsen - overdenkingen bij het Canmeds model

Canmeds model KNMG in Nederland

Het Canmeds competentie model - model KNMG is de 'cornerstone' van de medische beroepsopleiding in Nederland.

Het model staat ook in de bedrijfsartsen opleiding, (her)registratie en bij- en nascholing centraal. Zo zijn veel van de NSPOH bij en nascholingsmodules in het Canmeds raamwerk 'geformatteerd'

( zie link: http://www.nspoh.nl/page.ocl?PageID=85&menuID=2).


Het Canmeds/KNMG model beschrijft een zevental 'competentiegebieden' of velden, te weten:
* medisch handelen
* professioneel handelen
* maatschappelijk handelen
* kennis en wetenschap
* communicatie
* organisatie, en
* samenwerken

De meeste bedrijfsartsen zijn er dus in mindere of meerdere mate bekend mee en in de tussen tijd is naar verluid 50% van de bedrijfsartsen is al gevisiteerd aan de hand van het Canmeds model - variant KNMG ten behoeve van hun herregistratie. Voor velen zal dit de eerste én de laatste keer zijn, want ze zullen binnen vijf jaar met (pre) pensioen gaan. Kortom: de Grote Uittocht - zoals nu al wordt genoemd - is begonnen.

So far, so good; ja toch ?

Nu heb ik het persoonlijk niet zo op dat competentie management, omdat het allemaal erg leerbaar en stuurbaar lijkt. Dat is op zich natuurlijk wel een aantrekkelijk idee. Binnenkort komt weblog DNB daar uitgebreider op terug en staan we daar langer bij stil, ook bij de operationalisatie ervan.

Voor dit moment een andere overdenking:

Zo'n indeling naar zeven 'velden' lijkt zo op het eerste gezicht ook niet zo slecht. Maar er blijkt toch iets merkwaardigs en opvallends mee aan de hand te zijn. Want als we het originele Canmeds model erbij pakken zien we dat er niet in 'velden 'wordt ingedeeld, maar in rollen.


He, dat is intrigerend.

Want wat gebeurt er nu eigenlijk als je een rol van professional vervangt door een werkveld; wat win cq verlies je dan ?

1 opmerking:

  1. Met name de verdeling is niet gelijk; de NVAB heeft in het ADAS wel degelijk een sturing naar het medische model en met name naar de eigen richtlijnen. Om aan te geven hoe bewerkelijk dat is: voor de richtlijn rugklachten moeten 25 dossierchecks op orde zijn, psychische klachten 34 en ischemische hartziekten 53!

    Dat opent voor een slimme advocaat ook deuren naar verwijtbaarheden ten koste van de bedrijfsarts. De NVAB snijdt dan niet zichzelf, maar de professional die zij zou moeten vertegenwoordigen in de vingers.

    De adviseursfunctie, m.i. het belangrijkste gereedschap van de bedrijfsarts, wordt met welgeteld 6 items in ADAS hiermee volledig miskend. Het wordt volgens mij ingegeven door het krampachtig vasthouden aan de medische status en het willen blijven optrekken met een KNMG die erg weinig voor onze beroepsgroep doet.

    BeantwoordenVerwijderen