woensdag 21 maart 2012

De Verzuimpolitie - aflevering 1: De vooraankondiging: ..en ik zei nog zo: Geen bommetje !!!

De Verzuimpolitie - ZEMBLA - vrijdag 23 maart 2012 om 21.20 uur bij de VARA op Nederland 2.

Donderdag 22 mrt 2012: Nog niet gezien, maar voorspelbaar is dat .....

Morgen zendt Zembla de documentaire ' De Verzuimpolitie' uit. Dat zal zeker aanleiding geven tot het nodige tumult. Zeker in het kleine wereldje van de arbodiensten, bedrijfsartsen en case management bureau's.

Maar ook daarbuiten, want bijna geheel werkend Nederland heeft toch elke dag met 'verzuim' te maken. Dus is het te verwachten dat deze uitzending maandag hét onderwerp van gesprek wordt bij de koffieautomaat ( hé, heb je dat gezien !) , ondernemingsraden krabben zich achter de oren ( hoe is dat bij ons bedrijf eigenlijk geregeld ?), telefoons gaan rinkelen bij personeelszaken ( werkt dat bij ons ook zo ?) en er zal de nodige soesa in directiekamers en management teams over ontstaan. Want: verzuim is en blijft een gevoelig en heikel onderwerp.

Het was al weer een tijdje stil op dit front; maar goed:nieuwe ronde, nieuwe kansen. En de timing lijkt goed. Er zit van alles in de pijplijn op het gebied van sociale zekerheid en dus is het goed wind te zaaien om storm te kunnen oogsten.

Want: hoe gaat zo iets ?

Een aantal belanghebbende groepen zijn natuurlijk van te voren ingelicht en staan nu in de coulissen te trappelen om op te komen. De kamervragen voor het vragenuurtje voor aanstaande dinsdag staan al op papier en het benodige achtergrondmateriaal (de oude zwartboeken) ligt onder handbereik klaar.

De telefoonnummers van een aantal sleutelfiguren worden nog eens gecheckt en wellicht is er al een preview gegeven voor een klein select gezelschap. Zo even uit de losse pols denk ik aan: Paul Ulenbelt van de SP, Leo Hartveld en Wim van Veelen van de FNV, en Pieter Rodenburg van de NVAB. Wellicht aangevuld met de voorzitter van de branchegroep Case Managers (naam mij niet bekend) en de voorzitter van BoaBorea Kick van der Pol. Het zou me niet verbazen als de Volkskrant a.s. zaterdag met dit onderwerp opent op de voorpagina's.

Wellicht ten overvloede, maar wat zijn de basisingrediënten voor deze 'verzuimdiscussiepizza' ?

De bodem: de krokante bodem bestaat uit De Wet Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter aangevuld met CAO regels dat de 70% uitbetaling bij ziekte wordt aangevuld naar 100% en nog heel setje aan spelregeltjes

Maar: hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk?
* er moet een medische reden zijn voor afwezigheid op het werk op basis van ziekte - dat is namelijk de afspraak/spelregel, want: ziek is ziek, toch ?
* iedereen weet dat dat niet altijd het geval is (het gedragsdeel van het verzuim) - en niet iedereen houdt zich aan die afspraken: bv ik neem een baaldag ( hé: ziek is niet altijd ziek, verzuim is gedrag)
* nu is het niet zo gemakkelijk om te checken cq te controleren of die ziekmelding op basis van harde medische zaken plaats vindt of dat er iets anders mee speelt.
* maar goed: in de meeste bedrijven is afgesproken op basis van de CAO regels, dat het wettelijk minimum van 70% uitbetaling bij ziekte wordt aangevuld tot 100%. Er is dus over het algemeen gesteld geen eigen risico of negatieve financiële incentive als je je ziek meld.
* vroeger gingen lekecontroleurs op huisbezoek om te checken of er sprake was van een 'correcte ziekmelding. In de wandelgangen bekend als 'de mannen met die zwarte jassen op de brommer '.

* Ander belangwekkend ingrediënt : de wetgever hecht erg aan de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie over het verzuimbeleid - binnen de wettelijke kaders en regelgeving - in de bedrijven. De direct zakelijk relatie tussen werkgever en werknemer in de vorm van de arbeidsovereenkomst vormt daarvoor de hoeksteen
* voor het medische deel moet het bedrijf zich laten bijstaan( deskundige bijstand heet dat officieel) door een bedrijfsarts, die een adviserende rol heeft naar zowel werkgever als werknemer. Die bedrijfsarts zit dus wel een beetje in moeilijke (spagaat ?) positie, maar voor de getrainde en gevorderden onder hen is dat over het algemeen goed op te brengen.

2. De topping: wat zit er op de pizza ? wat zijn de smaakmakers ? is die lekker ?
* BV Nederland: veel bedrijven houden niet van verzuim en al helemaal niet van al dat gedoe daarom heen. Bovenal: ze willen er 'geen buikpijn' van hebben. Dus 'outsourcen' ze het probleem (verzuim/ziekmeldingen ) liever naar verzuimverzekeraars, case management bureau's, arbodiensten, bedrijfsartsen. Een vorm van 'hete aardappel management' zou je kunnen stellen, waarvan de belangrijkste overwegingen zijn: 1. zet/stuur ze aan het werk (niet lullen maar poetsen) 2. ik wil er geen gezeur over/van hebben 3. de karavaan trekt (namelijk) voort.

* De bedrijfsartsen: Zoals gezegd: de bedrijfsartsen spelen een cruciale, maar in principe adviserende rol bij het verzuim(begeleiding). Dat is tenminste de officiële spelregel. Maar de bedrijfsartsen zijn al jaren intern ernstig verdeeld over de interpretatie van de regelgeving. De meerderheid is tegen de interpretatie dat de bedrijfsarts aan 'claim beoordeling' doet (wel/niet terecht ziek op basis van wel/niet medische redenen) . Maar een kleiner deel(een derde ?) van de bedrijfsartsen vindt dat ze eigenlijk ( in de praktijk) wel aan claim beoordeling doen. Een spraakmakende representant daarvan is de bedrijfsarts Roel Melchers ( google Roel Melchers en bekijk zijn weblog op Medisch Contact)

* De Case Management Bureau's: in dit grijze tussengebied zijn de zgn case management bureau's gestapt, zoals een groep als Verzuimreductie blijkbaar. Dat pakt niet altijd even goed uit en geeft gedonder in de glazen in ons polderland.

Achtergrondspelers:
* de vakbond FNV: de FNV heeft twee jaar geleden (al weer !) de knuppel in het hoenderhok gegooid met de stelling dat de bedrijfsgezondheidszorg op de schop moest. De bedrijfsarts is in hun opinie niet onafhankelijk en de FNV opteert voor een zgn 'werknemersarts'. Er valt nog het nodige van de FNV kant te verwachten aangezien het activistitische aandeel binnen het FNV aan de winnende hand lijkt te zijn. Zie de laatste berichten daarover van FNV ideoloog Cor Inja( google Cor Inja)

* Sociale Zaken: het Ministerie heeft vorig jaar naar aanleiding van allerlei signalen onderzoek naar de positie van de bedrijfsarts laten doen ( het Astri Onderzoek) en kwam tot de conclusie dat er wel ruimte voor verbetering was , maar dat er geen structurele weeffouten/knelpunten te ontdekken waren.

* Politiek: binnenkort staat de evaluatie van de Arbowet op de rol ter bespreking en dat kan de discussie aardig aanzwengelen. Maar veel belangrijker natuurlijk: belangrijke bouwstenen van de sociale zekerheid staat ter discussie in het Catshuis, en dus......

Tja: smaken verschillen
Hoe wilt U Uw pizza ?

Op dus naar de volgende ronde dus in deze poldersoap. Kan wel eens een serie met erg veel afleveringen worden.


Onderstaand
de vooraankondiging - zoals te zien op de site van Zembla:


Zieke werknemers kosten het bedrijfsleven veel geld. Grote bedrijven huren daarom commerciële verzuimbureaus in, die beloven dat zij het ziekteverzuim fors kunnen terug brengen.

Geen medische opleiding

Als je ziek bent, moet je bellen met het callcenter van het verzuimbedrijf. Callcenter-medewerkers, ook wel 'casemanagers' genoemd, bepalen of de ziekmelding wel terecht is. Ze stellen daarom allemaal medische vragen, maar hebben geen medische opleiding. Ook slaan ze al deze medische informatie op in dossiers die toegankelijk zijn voor de werkgever.

'Doktertje spelen'

Bedrijfsartsen en arborecht-deskundigen maken zich ernstige zorgen. Zij zien een ‘wildgroei’ van commerciële verzuimbedrijven, waar managers zonder medische achtergrond bepalen of zieke werknemers terug de werkvloer op kunnen. Ondertussen wordt de afstand tot een echte bedrijfsarts voor werknemers steeds groter. Is dit 'doktertje spelen' wel verantwoord en komt de privacy van de werknemer niet in het geding?


VerzuimReductie


ZEMBLA onderzoekt het grootste commerciële verzuimbedrijf van Nederland: VerzuimReductie in Hengelo. De directie bestaat uit oud-autohandelaar Marcel Wenting en oud-profvoetballer Jan van Halst. Hun motto is: ‘Verzuim slaat gaten. Wij brengen werknemers sneller terug op de werkplek’. Hun grootste klanten zijn thuiszorgorganisatie TSN, de Bijenkorf, V&D en La Place, Praxis en Action. In totaal heeft VerzuimReductie te maken met een potentieel van 100.000 zieke werknemers. In het callcenter van VerzuimReductie staat de telefoon iedere dag roodgloeiend.


ZEMBLA over de 'booming business' van verzuimbedrijven en de ingrijpende gevolgen voor de werknemer.

bron: http://zembla.vara.nl/Nieuws-detail.2624.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=58656&cHash=d0cd8c783c4141ed6b8a255e8c139ea4

Geen opmerkingen:

Een reactie posten