maandag 26 maart 2012

De Verzuimpolitie - aflevering 4 : Over een opvallend zinnetje

De Zembla uitzending De Verzuimpolitie heeft de nodige stof doen opwaaien. Een aantal zaken zijn helder, anderen nog wat ondergesneeuwd. Zo staat in de reactie van Verzuimreductie op de Zembla uitzending een heel opvallend zinnetje, die het overdenken waard is.

Onder aandachtspunt 2 is het volgende te lezen:
Kritiek op onze sector is niet nieuw en vaak zijn traditionele arbobureaus de afzender. De kritiek is vaak dat wij de rol van de arts zouden willen overnemen. Niets is minder waar. VerzuimReductie werkt goed en nauw samen met bedrijfsartsen – dit schrijft de Wet Verbetering Poortwachter ook dwingend voor. Wel proberen wij, in de geest van deze wet, als vertegenwoordiger van de werkgever eerst in goed overleg met de werknemer het verzuim zo snel mogelijk op te lossen. Uit eerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat het overgrote deel van verzuim geen medische oorzaak heeft. We doen dit met HBO-opgeleide casemanagers, die veelal opgeleid zijn op het gebied van personeelsbeleid.

Nu gaat het omdat zinnetje: 'als vertegenwoordiger van de werkgever'
Wat wordt daar nu eigenlijk exact onder verstaan ? Intrigerend. Op zoek dus naar meer achtergrondgegevens. Eens kijken of er in de verzuimprotocollen daaraan wordt gerefereerd.

Binnenkort meer nieuws dus op weblog DNB over deze casus

Geen opmerkingen:

Een reactie posten