woensdag 4 november 2015

Beroepsziekten in de praktijk - de nasleep van de uitzending De Monitor over rol bedrijfsarts en live te volgen casus Smit Draad - de laatste stand van zaken


NEWSDESK DE WERKPLAATS

BROEDPLAATS - DENKTANK VAN DAT KAN ANDERS/DE NIEUWE BEDRIJFSARTS
Woensdag 4 november 2015
 
 
 
 
 
 
De uitzending De Monitor
 
De nasleep

 
Veel reacties zijn te noteren naar aanleiding van de uitzending De Monitor over beroepsziekten en de rol/functie van de bedrijfsarts
 
NVAB benadrukt nog eens haar visie:
 
'Het is een professionele taak en een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts die is opgenomen in de tien kernwaarden van de NVAB. De NVAB stimuleert bedrijfsartsen beroepsziekten op te sporen en te melden en maakt zich hard om de randvoorwaarden hiervoor te verbeteren en te borgen'
 
'De NVAB vindt dat de verantwoordelijkheid voor het melden van beroepsziekten bij de werkgever moet liggen (zoals bijvoorbeeld ook bij arbeidsongevallen het geval is), waarbij de bedrijfsarts het medisch inhoudelijk deel van de melding blijft verzorgen. Daarbij steunen wij bedrijfsartsen door het begrenzen van het speelveld met kernwaarden, professionele richtlijnen en andere instrumenten voor de kwaliteit van het handelen van de bedrijfsarts'
 
Oval:
 
'Wij pleiten voor meer ‘factfinding’ over beroepsziekten op basis van objectief en herhaald dossieronderzoek. Om de kennis over beroepsziekten te vergroten en de ontwikkeling beter te kunnen monitoren kan periodiek objectief onderzoek worden uitgevoerd op basis van een goede steekproef (met inachtneming van privacyaspecten) van dossiers bij werkgevers/arbodiensten. Dan wordt niet meer op basis van meldingen vanuit bedrijfsartsen, maar op basis van concrete dossiers de feitelijke situatie rondom beroepsziekten in beeld wordt gebracht.'


 
 
 

Gisteren was er de openhartige mail van Elianne van Veelen te lezen op de site van De Monitor. Dat heeft de nodige stof doen opwaaien en aanzet tot denken gegeven.


Voor de goede orde: nogmaals terug te lezen via deze link:


Dit nadat Herman Spanjaard - vice voorzitter namens NVAB - in dit programma - ook even openhartig én voor de camera - commentaar en antwoord gaf op de prangende vragen van onderzoeksjournalist en presentator Teun van de Keuken had gegeven.

Nogmaals terug zien: zie deze link - de korte versie


De mogelijke toekomst ?

Aandacht voor deze actuele lopende casus: Smit Draad te Nijmegen

Korte samenvatting van het voorafgaande:
Dossier Smit Draad

Nadat 9 werknemers van kabelfabrikant Smit Draad aangifte hebben gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM) - 8 juli 2015 - ligt het Nijmeegse bedrijf onder vuur.

De leiding van Smit Draad zou willens en wetens de werknemers hebben blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Of het tot een rechtszaak komt, is afhankelijk van onderzoek door het OM.

 
Bijna live te volgen bij De Gelderlander

link:
http://www.gelderlander.nl/extra/dossiers/smit-draad

----------------------------------------------
 

Het korte overzicht- op hoofdlijnen- van start 8 juli tot aan 30 oktober 2015

8 juli      2015       : werknemers doen aangifte

Casus wordt aangezwengeld in uitzending Nieuwsuur - 8 juli 2015

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2045867-zieke-werknemers-doen-aangifte-tegen-metaalbedrijf.html?title=zieke-werknemers-doen-aangifte-tegen-metaalbedrijf
 

11 juli 2015, 06:45 : Smit Draad houdt loon 2 zieke werknemers in 

 
22 juli 2015, 06:57  : Smit Draad lijkt klachten zieke werknemers te erkennen


24 juli 2015, 07:02  : Smit Draad betaalt medisch onderzoek personeel 

 

25 juli 2015, 12:00   : Het werd er in al die jaren niet beter op bij Smit Draad 

 

25 juli 2015, 12:00    : 'Bij 1 geval kun je nog denken: toeval' 

 

30 juli 2015, 06:30   : Ondernemingsraad Smit Draad zegt vertrouwen in directeur op

 

5 augustus 2015, 06    :  Inspectie onderzoekt arbeidsomstandigheden Smit Draad 


6 augustus 2015, 17    : Smit Draad pakt ziekmakende fabriek aan 

 

10 augustus 2015,      : FNV:medisch onderzoek nodig voor 23 werknemers Smit Draad 

 
18 augustus 2015, 06:58 : Bedrijfsarts stapt op bij Smit Draad in Nijmegen

 

22 augustus 2015, 07:00 : Beuningse werknemer Smit Draad vecht ontslag aan 

 

10 september 2015, 06:55 :  Personeel Smit Draad wil af van toxicoloog 

 

11 oktober 2015, 22.39  : Directeur met 'tijdelijk' verlof

 

30 oktober 2015, 07.05  : Arbeidsinspectie pakt misstanden bij Smit Draad aan

 

 ------------------------------------------

30 oktober 2015: Arbeidsinspectie pakt misstanden bij Smit Draad aan
De Gelderlander
 
NIJMEGEN - Het Nijmeegse bedrijf Smit Draad moet binnen 2 maanden tal van misstanden aanpakken op de werkvloer. Zo niet, dan volgen boetes voor de kabelproducent. Dat stelt de Inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Eerdere reacties van de hoofdrolspelers
 
Smit Draad:
Eerdere reacties van Smit Draad - in te zien/te lezen bij persbericht (6 augustus 2015 ) en persverklaring ( 29 juli 2015)

zie link: http://www.smitdraad.nl/index.php/news

Korte impressie van Smit Draad is te zien in deze bedrijfs film-video

http://www.smitdraad.nl/index.php/film-impression

 
 
 
FNV
Eerdere reactie van FNV Metaal: werknemers smit draad bewust bloot gesteld aan gevaarlijke stoffen , en : arbo arts behandelt onjuist
 
http://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/metaal/nieuws/1088110-werknemers_smit_draad_bewust_bloot_gesteld_gevaarlijke_stoffen/

 
 
De betreffende arbodienst: De Bedrijfspoli
Geen nieuwsreactie op de site van De Bedrijfspoli te vinden naar aanleiding van bovenstaande problematiek
http://www.debedrijfspoli.nl/nieuws

 
Wel is er dit bericht van 2 juli 2015 - vlak voor het incident terug te vinden

Bedrijfsartsenvak suf ?
http://www.debedrijfspoli.nl/nieuws/Bedrijfsartsenvak-suf-De-leukste-bedrijfsartsen-werken-bij-De-Bedrijfspoli


Inspectie SZW - op 4 november nog geen publiek gemaakte reactie beschikbaar

http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsberichten/

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 augustus 2015 Bedrijfsarts stapt op bij Smit Draad in Nijmegen -
De Gelderlander

NIJMEGEN - De in opspraak geraakte kabelmaker Smit Draad moet op zoek naar een nieuwe bedrijfsarts. De ondernemingsraad (OR) heeft geen vertrouwen in het gezondheidsonderzoek van arbodienst De Bedrijfspoli. Die heeft daarop de overeenkomst met het Nijmeegse bedrijf beëindigd.

'Ons draagvlak is onvoldoende geworden bij Smit Draad' - aldus De Bedrijfspoli

De Bedrijfspoli heeft in opdracht van de directie van Smit Draad een opzet gemaakt van een groot gezondheidsonderzoek onder alle 115 medewerkers. De OR was daarvan niet op de hoogte gesteld door de directie. "Dat had wel moeten gebeuren. Ons draagvlak is daarmee onvoldoende geworden bij Smit Draad", aldus directeur Johan Spierings van De Bedrijfspoli. Het contract met de kabelfabriek liep nog tot 2016.

Gevaarlijke stoffen
Smit Draad wordt beticht van slechte arbeidsomstandigheden. 9 werknemers hebben bij justitie aangifte gedaan tegen de directie. Die zou willens en wetens medewerkers hebben blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Eerder zegden 5 werknemers het vertrouwen op in de bedrijfsarts van De Bedrijfspoli.

Geen overleg
"De arbodienst had zelf met de OR contact op kunnen nemen", reageert FNV-vakbondsman Jan de Jong. "De Bedrijfspoli is niet alleen verantwoording schuldig aan de directie, maar ook aan de werknemers. Wij als FNV wisten ook van niks, terwijl we op de hoogte gehouden zouden worden. Ze zijn op eigen houtje aan de slag gegaan, er was geen overleg."

Stroomversnelling
Volgens Spierings kwamen zaken in een stroomversnelling nadat er anderhalf week geleden een akkoord was bereikt over aanpak van de arbeidsomstandigheden. "We zijn met de voorbereidingen begonnen in opdracht van de directie. Alle werknemers hebben we overigens begin juli ook verteld over het gezondheidsonderzoek."

OR-voorzitter Marc Wijshake was maandag niet bereikbaar voor een reactie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten