zondag 12 augustus 2012

Achmea Vitale - overname of fusie met Zorg voor de zaak netwerk ? afgerond op 19 juli 2012 - business case nummer 1

De overname van Achmea Vitale door het Zorg voor de Zaak netwerk van Marius Touwen lijkt geheel rond te zijn, blijkend uit onderstaand FD krantenartikel, als ook uit persberichten van de beide organisaties.

Is het een overname ( ja) of een fusie ( klinkt veel aantrekkelijker, toch). Een fusie, aldus koper Marius Touwen.

De Nieuwe bedrijfsarts presenteert business case nummer 1 - vers van de pers
oefening: pak pen en papier, schrijf ultra kort op
ronde 1: 
* wie zijn de dealende partijen ?
* wat weet ik van beide partijen
* wie zijn de sleutelspelers - spelbepalers -en wat weet ik over hen ?

* hoe ziet de deal eruit ? wie doet wat tegen welke prijs/aanbod
* waarom vindt de deal plaats
* waarom vindt die nu plaats ? en niet een jaar geleden of volgend jaar ?
* welke argumenten hanteren de verschillende partijen ?

 ronde 2:
* lees het FD artikel
* en loop de eerste rij vragen nog eens langs
* wat weet ik nu meer ?
* wat weet ik niet nog steeds niet
* over welke losse eindjes wordt niets gezegd ? 

ronde drie
* constatering: ik zit nog met wat blinde en witte vlekken - onbeantwoorde, maar wel relevante vragen
* denk na waar de ontbrekende informatie ergens anders vandaan te halen is

ronde vier:
* trek informatie via andere kanalen na
* maar lijstje wat je te weten bent gekomen
* wat ontbreekt er nu nog
* welke andere vragen zijn er plotseling opgedoken

ronde vijf:
* we starten weer van voren af aan 
 
Lees dus het onderstaande bericht zorgvuldig en let vooral op de formuleringen; maar ook op wat juist wordt nagelaten te vertellen. Hamvraag voor aan het eind is: op welke vragen heb ik nog geen antwoord gekregen? en waarom zou dat nu zijn ?

bron: FD 19 juli 2012 - blz 12

Samen beter opgewassen tegen de slechte arbomarkt
Geschreven door: Van onze redacteuren
Meer volume

Amsterdam

Fusie of overname? Voor Marius Touwen, directeur-eigenaar van arbodienstverlener Zorg van de Zaak Netwerk, stond de keuze meteen al vast. Geen overname maar een fusie met arbodienst Achmea Vitale zal de meeste vruchten afwerpen.

‘Onze sector verkeert in zwaar weer en dat noopt tot het samenbrengen van krachten.’ de combinatie, die begin deze maand is gevormd, is goed voor circa € 150 mln omzet, een brutobedrijfsresultaat (ebitda) van € 5 mln en 1500 werknemers van wie circa 500 artsen. de fusie wordt gedreven door de markt, zegt Touwen. Behalve Zorg van de Zaak moesten ook Arbo Unie en 365, samen goed voor 80% van de markt, saneren vanwege rode cijfers. Want bedrijven doen vanwege de gure economie minder vaak een beroep op maatschappelijk werkers, psychologen en veiligheidsdeskundigen.

Bovendien spelen naweeën van de marktliberalisering van 2005 de arbodiensten nog steeds parten.

Sinds werkgevers niet langer verplicht zijn om voor zieke werknemers bij een arbodienst aan te kloppen, is de markt overspoeld door zzp’ers en kleine instellingen die specifieke arbodiensten aanbieden tegen een lager uurtarief.

Touwen voorziet ‘donker weer’ de komende jaren. Hij kiest daarom met Vitale, afkomstig van zorgverzekeraar Achmea, voor een vlucht naar voren. Technisch gezien is het een overname, aangezien Zorg van de Zaak Netwerk de circa 650 personeelsleden, de crediteuren en de debiteuren van Achmea Vitale overneemt.

Toch spreekt Touwen niet van een acquisitie. Want hij wil af van het rolpatroon van een ‘harde’ overname. ‘Bij zo’n transactie is er een bovenliggende partij die de overgenomen partij de identiteit ontneemt. die stuurt het management weg en wijzigt de structuren om er één bedrijf van te maken. dat doe ik niet, want daar win ik niets mee.’

‘Het is geen overname uit kracht om hoe dan ook marktleider te worden. Er is een algemeen gevoel onder onze mensen dat je gezamenlijk meer overlevingskans hebt dan afzonderlijk. In de filialen van Vitale ontmoet ik nu niet de beruchte aankoopweerstand, maar opgeluchte mensen omdat ze bij een vergelijkbare partij zijn gekomen.’

Touwen weerspreekt dat de winst van de fusie moet komen uit het beperken van doublures. Bijvoorbeeld het samenvoegen van kantoren levert volgens hem ‘bijna niets op’, omdat allerlei inefficiënties al eerder zijn weggesneden. de potentie van de fusie zit veeleer in het tot stand komen van meer volume, opdat Zorg van de Zaak Netwerk landelijk herkenbare producten kan bieden met meer toegevoegde waarde dan doorsneediensten. ‘dan kan ik concurreren tegen al die kleine bureautjes.’ de tot stand gebrachte fusie maakt Touwen intussen ‘verantwoordelijk voor 1,6 miljoen werknemers in Nederland’. Zijn wens is dat het fusiebedrijf over circa vijf jaar als een stabiel familiebedrijf in de markt staat met een ebitda van 8% tot 12% van de omzet.

Met het oog op die toekomst wordt het bedrijf binnenkort een structuur-bv opgezet, waarbij de aandeelhouder op grotere afstand staat en benoeming en ontslag van de statutaire directie is voorbehouden aan de raad van commissarissen (met als voorzitter VVd-coryfee Ed Nijpels) en de vergadering van aandeelhouders.

Touwen, die bijna 100% houdt in het fusiebedrijf, weet zich in de aanloop naar de toekomst bijgestaan door zijn zoon, die momenteel chef ICT is bij Zorg van de Zaak en door zijn dochter die optreedt als huisadvocaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten