dinsdag 28 oktober 2014

NIEUWE BEROEPSORGANISATIE VOOR DE ONDERNEMENDE BEDRIJFSARTS - DAT KAN ANDERS


Persbericht

Rotterdam, dinsdag 28 oktober 2014

 

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen: Dat Kan Anders

Van vakprofessional naar business partner.

 

Nieuwe beroepsorganisatie van bedrijfsartsen timmert aan de weg.

Ongeveer drie week geleden - op donderdag 9 oktober om precies te zijn- is Dat Kan Anders (DKA) een nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen opgericht. Een platform voor de ondernemende en organisatie gerichte bedrijfsarts.

Directe aanleiding: voortslepende discussie over toekomst bedrijfsgezondheidszorg

Directe aanleiding tot oprichting van Dat Kan Anders (DKA) - een voortzetting van het Platform Terug naar de Bedoeling - is de voortslepende discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Met als voorlopige tussenstop het recent uitgebrachte SER advies Betere zorg voor werkenden.  In dit verdeelde advies schets de Raad een niet realistisch, en vooral onwerkbaar driedelingmodel. Het blijkt een niet rijp advies. Een gemiste kans.


Krachtig tegengeluid noodzakelijk


Toch lijkt het SER advies vooralsnog leidend te blijven in de discussie over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg én de bedrijfsarts. Dit vraagt om een krachtig tegengeluid, juist vanuit de beroepsgroep van bedrijfsartsen. Want: dat kan anders. Dat kan veel beter.

                                         

De brede context: nieuwe vraagstukken vragen om andere slimme antwoorden

De maatschappelijke context, waarin de bedrijfsarts werkzaam is, verandert in sneltrein tempo en vereist grotere wendbaarheid. Te denken valt aan vraagstukken als:

·         duurzame inzetbaarheid en participatie in crises tijd,

·         gezondheidsmanagement en sociaal medische begeleiding bij langer doorwerken,

·         en sterk veranderende arbeidsverhoudingen door toenemende flexibilisering

·         verandering van organisatie(vorm) en werk(inhoud)

Het huidige stelsel van sociale zekerheid (en zorg) schuurt en kraakt aan alle kanten. Signalen daarvan zijn dagelijks in de kranten te lezen. Oude oplossingen blijken niet meer afdoend te werken. Deze nieuwe vraagstukken vragen om andere, slimmere antwoorden.

                           

Nieuw te ontwikkelen vakgebied, beroepsprofiel en beroepsorganisatie

 

Ook de bedrijfsartsen staan op een tweesprong: het is vernieuwen of verzanden. Dat Kan Anders kiest voor de verandering én innovatie. Voor de ontwikkeling van een nieuw vakgebied en nieuw beroepsprofiel: de ondernemende bedrijfsarts. Van de bedrijfsarts als vakprofessional naar business partner.

En: met een eigen beroepsorganisatie. Geen 'klassieke' vereniging met leden, maar een platform met participanten/deelnemers. Ondernemend, organisatiegericht en out of the box. Oude structuren voldoen niet meer. Ook beroepsorganisaties moeten wendbaar blijven.

                  
Heldere vertrekpunten

De vertrekpunten van Dat Kan Anders (DKA) zijn helder: arbodienstverlening is zakelijke dienstverlening in het private domein op business-to business basis. Met een heldere en werkbare rolverdeling tussen werkgever, werknemer en overheid. De bedrijfsarts heeft daarbij de rol van adviseur, een raadgever die 'deskundige bijstand verleent'.

Het huidige stelsel heeft juist veel goeds voortgebracht. De rapportcijfers zijn ruim voldoende en er is geen reden tot stelselwijziging- zoals bijvoorbeeld de SER adviseert in haar recente (verdeelde) advies Betere zorg voor werkenden.
                                                            
Koers houden

Het is nu nodig om koers te houden. De klant (organisatie/bedrijf) is de zon waar alles om draait, niet de dienstverleners/bedrijfsarts. Behoud daarom de keuzevrijheid voor de klant en perfectioneer de zogenaamde Maatwerkconstructie ( ook wel bekend als het Eigen Regie Model).  

Op maat gesneden dienstverlening verstaat zich niet met gedwongen winkelnering constructies (en/of algemeen verbindende verklaringen).

Arbodienstverlening speelt zich af in het domein sociale zekerheid en niet zorg. Het voorstellen van arbodienstverlening cq bedrijfsgezondheidszorg als 'zorg' geeft een onjuiste en verwarrende voorstelling van zaken. Bovendien is het onwenselijk- bekeken vanuit de betaalbaarheid van de zorg.

                        

Derde weg met stevige ondergrond: new school

Bedrijfsartsen kunnen vanaf nu gericht kiezen voor verdere ontwikkeling, profilering en professionalisering. Er ontwikkelt zich een driestromen land. Want naast de twee 'klassieke' beroepsverenigingen, de NVAB en NVKA,  is er dus nu de derde weg: Dat Kan Anders met een stevige theoretische en praktijkgerichte ondergrond.

 
Werk in uitvoering en in ontwikkeling ...

Aan ambitie geen gebrek. Dat Kan Anders is al aan de slag. Met eigen expertise bureau De Werkplaats. Een website, twee wekelijkse nieuwsbrief en verdiepende E magazine met als werktitel Over Werk zijn in de maak.

Voor verdere theoretische onderbouwing van het beroepsprofiel (zie plaatje in bijlage) zijn vijf basis modules - workshops ontworpen en liggen klaar op de plank:

1.      De ondernemende bedrijfsarts - De basics

2.      Strategisch ondernemen voor de bedrijfsarts - De business

3.      Op karwei bij de klant, en nu ?  Welke instrumenten gebruik je wanneer ?

4.      Adviseren en coachen is te leren - De basis principes - tips, tools en trucs

5.      Duurzame inzetbaarheid en gezondheidsmanagement in de praktijk - van A naar Beter

 


DKA gaat gewoon aan de slag. Voor contact en meer informatie

Voor contact en toelichting op dit initiatief én voor praktisch informatie over deelneming en participatie aan DKA kan contact opgenomen worden met

Dolf Algra, namens Dat Kan Anders

a5.algra.advies@euronet.nl of bekijk blogsite: http://denieuwebedrijfsarts.blogspot.nl/ 

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten